Sunteți aici: Achiziții publiceFurnizare materiale reparatii si intretinere electrice – prin achizitie directa

Furnizare materiale reparatii si intretinere electrice – prin achizitie directa

Consiliul Județean Maramureș derulează achiziție publică pentru atribuirea contractului de “Furnizare materiale reparatii si intretinere electrice”.

Cod CPV principal: 31681410-0 - Materiale electrice (Rev.2)

Operatorii economici interesați vor accesa site-ul www.e-licitatie.ro, sectiunea Documente – Publicitate anunturi, anunt de publicitate nr. 80677 /15.03.2017 pentru toate detaliile achizitiei.

Ofertele vor fi depuse doar la adresa de e-mail achizitii@maramures.ro, pana la data de 21.03.2017 ora 12.00. In cazul in care ofertantii nu depun toate documentele solicitate in anunt sau acestea sunt incomplete, ofertele vor fi descalificate fara sa se solicite clarificari.