Sunteți aici: Achiziții publiceFurnizare Materiale reparatii si intretinere feronerie-scule – prin achizitie directa

Furnizare Materiale reparatii si intretinere feronerie-scule – prin achizitie directa

Consiliul Județean Maramureș derulează achiziție publică pentru atribuirea contractului de “Furnizare Materiale reparatii si intretinere feronerie-scule”.

Cod CPV principal: 44316510-6-Feronerie (Rev.2).

Operatorii economici interesați pot accesa site-ul www.e-licitatie.ro, sectiunea Documente – Publicitate anunturi, anunt de publicitate nr. 79903/13.03.2017 pentru detaliile achizitiei.

Ofertele vor fi depuse doar la adresa de e-mail achizitii@maramures.ro, pana la data de 17.03.2017 ora 12.00. In cazul in care ofertantii nu depun toate documentele solicitate in anunt sau acestea sunt incomplete, ofertele vor fi descalificate fara sa se solicite clarificari.