Sunteți aici: Achiziții publiceLucrări de reparatii urgente la invelitoarea din tabla de cupru de pe acoperisul Palatului Administrativ – prin achizitie directa

Lucrări de reparatii urgente la invelitoarea din tabla de cupru de pe acoperisul Palatului Administrativ – prin achizitie directa

Consiliul Județean Maramureș derulează achiziție publică pentru achiziţia „Lucrări de reparatii urgente la invelitoarea din tabla de cupru de pe acoperisul Palatului Administrativ”.

Cod CPV principal: 45261210‐9 Lucrari la Invelitoarea acoperisului.

Operatorii economici interesați vor accesa site-ul www.e-licitatie.ro, sectiunea Documente – Publicitate anunturi, anunt publicitate numarul 144032 /07.12.2017 pentru toate detaliile achizitiei.

Ofertele vor fi depuse exclusiv la adresa de e-mail achizitii@maramures.ro, pana la data de 13.12.2017, ora 12.00. Ofertele depuse dupa aceasta data si ora si/sau la alte adrese vor fi declarate ca fiind tardive/excluse din evaluare. In cazul in care ofertantii nu depun toate documentele solicitate in anunt sau acestea sunt incomplete, ofertele vor fi descalificate.