Sunteți aici: Achiziții publiceServicii de actualizare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Centru pentru Coordonare și Managementul Investițiilor în situații de urgență

Servicii de actualizare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Centru pentru Coordonare și Managementul Investițiilor în situații de urgență

Consiliul Județean Maramureș derulează achiziție publică pentru atribuirea contractului de Servicii de actualizare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Centru pentru Coordonare și Managementul Investițiilor în situații de urgență.

Cod CPV principal: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize

Operatorii economici interesați pot accesa site-ul www.e-licitatie.ro, sectiunea Documente – Publicitate anunturi, anunt de publicitate nr. 126112/05.10.2017 pentru detaliile achizitiei. Ofertele vor fi depuse doar la adresa de e-mail achizitii@maramures.ro, pana la data de 09.10.2017 ora 12.00.