Sunteți aici: Achiziții publiceServicii de asigurari CASCO MM09CJM – prin achizitie directa

Servicii de asigurari CASCO MM09CJM – prin achizitie directa

Consiliul Județean Maramureș derulează achiziție publică pentru achiziţia “Servicii de asigurari CASCO MM09CJM”.

Cod CPV principal: 66510000-8-Servicii de asigurare (Rev.2).

Operatorii economici interesați vor accesa site-ul www.e-licitatie.ro, sectiunea Documente – Publicitate anunturi, anunt de publicitate nr. 80091/13.03.2017 pentru toate detaliile achizitiei.

Ofertele vor fi depuse doar la adresa de e-mail achizitii@maramures.ro, pana la data de 15.03.2017 ora 14.00. In cazul in care ofertantii nu depun toate documentele solicitate in anunt sau acestea sunt incomplete, ofertele vor fi descalificate fara sa se solicite clarificari.