Sunteți aici: Achiziții publiceServicii de expertiză tehnică aferente recepției la finalizarea execuției lucrărilor de construcție a Centrului de Vizitare din Pasul Prislop–Parcul Național Munții Rodnei - achizitie directa

Servicii de expertiză tehnică aferente recepției la finalizarea execuției lucrărilor de construcție a Centrului de Vizitare din Pasul Prislop–Parcul Național Munții Rodnei - achizitie directa

Consiliul Județean Maramureș derulează achiziție publică pentru atribuirea contractului de Servicii de expertiză tehnică aferente recepției la finalizarea execuției lucrărilor de construcție a Centrului de Vizitare din Pasul Prislop–Parcul Național Munții Rodnei.

Cod CPV principal: 71319000-7 Servicii de expertiza.

Operatorii economici interesați pot accesa site-ul www.e-licitatie.ro, sectiunea Documente – Publicitate anunturi, anunt de publicitate nr. 127336/10.10.2017 pentru detaliile achizitiei.

Ofertele vor fi depuse doar la adresa de e-mail achizitii@maramures.ro, pana la data de 13.10.2017 ora 12.00.