Sunteți aici: ActivitateMediuProtectia mediuluiPlanul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM)

Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM)

Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) al judeţului Maramureş reprezintă strategia pe termen scurt, mediu şi lung necesară soluţionării problemelor locale, prin abordarea principiilor dezvoltării durabile în concordanţă cu planurile, strategiile şi alte documente legislative specifice existente la nivel local, regional şi naţional. Obiectivul global al planului de acţiune pentru mediu al judeţului Maramureş constă în îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu, având în vedere respectarea acquis-ului comunitar de mediu şi a Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă.

 

 În luna februarie 2013, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 42/27.02.2013, a fost aprobată versiunea a 3-a  a acestui plan, elaborată în cadrul unui amplu proces de parteneriat între instituţiile publice, autorităţile publice locale şi cetăţeni printr-o conlucrare fructuoasă între toţi factorii decizionali, organizaţii non-guvernamentale şi publicul interesat.

 

Procesul de planificare este un proces ciclic ce cuprinde următoarele etape: organizarea, planificarea, implementarea, monitorizarea şi actualizarea/revizuirea. Revizuirea/actualizarea încheie -  şi, în acelaşi timp, începe - un nou ciclu al procesului continuu de planificare de mediu. Acest proces are ca obiectiv elaborarea unui document complet şi realist, care să stea la baza activităţii privind îmbunătăţirea stării mediului, a utilizării durabile a resurselor naturale şi a implementării acţiunilor necesare. 

 

Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Maramureş oferă şi susţine o serie de măsuri şi acţiuni în vederea atingerii obiectivelor strategiei locale de mediu, pentru realizarea cărora este nevoie de implicarea atât a resurselor naţionale, cât şi a celor comunitare. Accesarea fondurilor naţionale şi comunitare rambursabile sau nerambursabile se bazează în primul rând pe existenţa unei planificări obiective şi transparente a acţiunilor în cadrul strategiilor sectoriale.

 

Prin actualizarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Maramureş se pune la dispoziţia factorilor interesaţi un instrument util în procesul de planificare pe termen scurt, mediu şi lung, pe baza unei evaluări actuale a problemelor/aspectelor de mediu din judeţul Maramureş, cerinţă indispensabilă în dezvoltarea durabilă a judeţului.