Sunteți aici: ActivitateOportunitati de finantareFinantari nerambursabileAFIR a publicat variantele consultative ale Ghidurilor Solicitantului pentru Submăsurile din PNDR 2020 ce urmează a fi lansate în sesiunea 2016

AFIR a publicat variantele consultative ale Ghidurilor Solicitantului pentru Submăsurile din PNDR 2020 ce urmează a fi lansate în sesiunea 2016

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat pe pagina oficială de internet a instituției, www.afir.info, variantele consultative ale Ghidurilor Solicitantului pentru Submăsurile de finanțare din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Sunt supuse consultării publice pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) variantele consultative ale Ghidurilor Solicitantului pentru următoarele submăsuri (sM) de finanțare:
  • Submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole”
  • Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiţii în prelucrarea/comercializarea şi/sau dezvoltarea de produse agricole”
  • Submăsura 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” - componenta de infrastructură agricolă - componenta Irigații
  • Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”
  • Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”
  • Submăsura 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”
  • Submăsura 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”

Aceste variante ale Ghidurilor au fost realizate de AFIR în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), plecând de la experiența sesiunii de primire a proiectelor din anul 2015 și, mai ales, ca urmare a consultărilor publice pe care AFIR le-a organizat cu toți actorii implicați în accesarea și implementarea fondurilor europene nerambursabile pentru agricultură și dezvoltare rurală. Versiunile consultative ale Ghidurilor Solicitantului se găsesc şi pe adresa: http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=17813&t=Stiri

Toți cei interesați pot să formuleze și să transmită propuneri și observații referitoare la variantele consultative până în data de 29 februarie 2016 pe adresa de e-mail: consultare@afir.info.