Sunteți aici: ActivitateOportunitati de finantareFinantari nerambursabileLansare POR 2014-2020: axele 3.1 B şi 8.3 A1

Lansare POR 2014-2020: axele 3.1 B şi 8.3 A1

În cadrul POR 2014-2020 au fost lansate următoarele apeluri:

1. Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de investiție 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

Operațiunea B – Clădiri Publice

Tipul apelului – apel competitiv cu termen limită de depunere, prin MySMIS

Perioada de depunere: 28 februarie 2017, ora 10.00 - 28 august 2017, ora 10.00

2. Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

Prioritatea de investiție 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale

Obiectiv specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale Grup vulnerabil: persoane vârstnice

Tipul apelului – pe principiul competitivităţii, cu termen limită de depunere a cererilor de finanţare

Exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis

Data și ora începerii depunerii de proiecte: 28.02.2017, ora 12,00

Data și ora închiderii apelului de proiecte: 29.08.2017, ora 12,00

Cele 2 axe lansate sunt prezentate în atașament.

Informare din partea Serviciului Promovare Proiecte – Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte, telefon: 0262 211 947, e-mail: spp-ddip@maramures.ro.