Sunteți aici: ActivitateOportunitati de finantareFinantari nerambursabileNormele metodologice de aplicare a Legii privind achiziţiile publice, publicate spre consultare publică

Normele metodologice de aplicare a Legii privind achiziţiile publice, publicate spre consultare publică

Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice a publicat spre consultare publică o variantă de lucru a proiectului Normelor metodologice de aplicare a Legii privind Achiziţiile publice (clasice).

Principalele noutăţi:

Principalele noutăţi pe care le aduc aceste norme se referă la modalitatea de consultare a pieţei, reguli pentru evaluarea în avans (ex-ante) a documentaţiei de atribuire, explicitarea criteriilor de atribuire „calitate-preţ" şi „costul cel mai scăzut", aplicarea procedurii simplificate.

Se precizează că aplicarea criteriului de atribuire „calitate-preţ" este obligatorie în cazul contractelor având ca obiect prestaţii intelectuale (de natura celor de consultanţă/asistenţă tehnică, elaborare studii, proiectare, supervizare sau altele asemenea, aferente unor proiecte de complexitate ridicată), iar stabilirea ofertei câştigătoare se realizează prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare, unde ponderea alocată factorului preţ nu poate fi mai mare de 40%.

Un alt exemplu se referă la detalierea modului în care autoritatea contractantă va realiza consultarea pieţei. Astfel, anunţul prin care se iniţiază consultarea pieţei, ce va fi publicat în SEAP, trebuie să conţină o serie de elemente obligatorii, iar autoritatea contractantă are la dispoziţie mai multe variante pentru a desfăşura efectiv procesul de consultare şi a utiliza propunerile/comentariile primite. Aspectele supuse consultării vizează, fără a se limita la acestea, potenţiale soluţii tehnice, financiare sau contractuale pentru satisfacerea nevoii autorităţii contractante, precum şi aspecte legate de strategia de contractare, inclusiv divizare pe loturi, posibilitatea solicitării de oferte alternative şi altele asemenea.

În plus, prin această primă versiune a proiectului se propune, în spirit de transparenţă, ca toate tipurile de proceduri să fie desfăşurate, ca regulă, integral prin mijloace electronice (on-line).

Documente:

Găsiţi proiectul de norme metodologice şi rezumatul pe: http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=17688

Propuneri şi observații: Persoanele interesate să formuleze propuneri şi/sau observații cu privire la conţinutul acestui proiect le pot trimite în format electronic, la adresa de e-mail transparenta.decizionala@anap.gov.ro.

Informare din partea ANAP