Sunteți aici: ActivitateOportunitati de finantareFinantari nerambursabilePRIMUL APEL AL PROGRAMULUI ENI CBC UNGARIA-SLOVACIA-ROMÂNIA-UCRAINA 2014-2020 LANSAT PE 15 FEBRUARIE 2017

PRIMUL APEL AL PROGRAMULUI ENI CBC UNGARIA-SLOVACIA-ROMÂNIA-UCRAINA 2014-2020 LANSAT PE 15 FEBRUARIE 2017

Primul apel pentru propuneri de proiecte al Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020 a fost lansat în data de 15 februarie 2017 de Biroul Primului Ministru din Ungaria în calitate de Autoritatea de Management (AM) a Programului, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene din România, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din Slovacia şi Ministerul Dezvoltării Economice şi Comerţului din Ucraina care reprezintă Autorităţile Naţionale (AN) ale Programului.

Alocarea indicativă a primului apel pentru propuneri de proiecte este de 22 milioane EURO, disponibili pe patru priorităţi diferite ale Programului astfel:
  • Prioritatea 6.1: Utilizarea sustenabilă a mediului în regiunea transfrontalieră – conservarea resurselor naturale, acţiuni de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a poluării râurilor,
  • Prioritatea 7.1: Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru îmbunătăţirea mobilităţii persoanelor şi bunurilor,
  • Prioritatea 7.2: Dezvoltarea infrastructurii pentru tehnologiile informaționale și de comunicare (TIC) şi a schimbului de informații,
  • Prioritatea 8.1: Sprijin pentru activităţi comune de prevenire a dezastrelor naturale şi umane precum şi acţiuni comune în situaţii de urgenţă.

Primul apel de propuneri de proiecte este deschis pentru Proiecte Mari de Infrastructură unde o parte de cel puţin 2,5 milioane EURO din bugetul propus al proiectului va fi alocată pentru achiziţia de infrastructură în condiţiile stabilite de Program.

Primul apel de propuneri de proiecte este deschis până pe 15 Noiembrie 2017 la ora 14:00 GMT+1, care este termenul limită pentru prezentarea propunerilor de proiecte pentru acest prim apel.

Pentru o descriere detaliată a Apelului pentru propuneri de proiecte, inclusiv zonele eligibile, regulile de eligibilitate şi trimitere, alte informaţii despre procesul de selecţie vă rugăm să consultaţi Ghidul Solicitantului accesibil la linkul următor: http://www.huskroua-cbc.net/en/news/first-call-for-proposals-launched/229.

Pachetul aplicantului incluzând cererea de finanţare şi toate documentele relevante sunt disponibile online. Informaţii suplimentare pot fi obţinute şi de la Autoritatea Naţională din România. Persoana de contact este dl. Robert Costeţchi, consilier, Serviciul Autorităţi Naţionale pentru Programe Europene (date de contact: telefon 0372 111 318, email robert.costetchi@mdrap.ro).

Secretariatul Tehnic Comun|Programul Ungaria-Slovacia-România-Ucraina ENI CBC 2014-2020 info@huskroua-cb.net