Sunteți aici: ActivitateOportunitati de finantareFinantari nerambursabile


Ministerul pentru Societatea Informaţională - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale a anunţat lansarea apelului de proiecte aferent Acţiunii 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", Programul Operaţional Competitivitate 2014 - 2020, Axa Prioritară 2.

Comisia Europeană a deschis cererea de propuneri de proiecte 2015: “Granturi pentru proiecte transnaționale destinate acţiunilor de combatere a hărțuirii sexuale și a violenței sexuale împotriva femeilor”

Interreg Europe este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi urmăreşte îmbunătățirea modului de aplicare a politicilor şi programelor de dezvoltare regională. Sunt vizate, în special, investiţiile care stimulează creşterea economică, crearea de locuri de muncă şi cooperarea teritorială.

Începând cu data de 1 iulie, se vor lansa noi măsuri de finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.

In conformitate cu prevederile Strategiei “Europa 2020”, Clusterul de Energii Sustenabile din România – ROSENC lansează în data de 23 martie 2015, la nivel naţional, “Programul ROSENC de Eficientizare Energetică în Iluminat (PREEI)”, program dedicat Autorităţilor Publice Locale din România.