Sunteți aici: ActivitateOportunitati de finantareFinantari nerambursabile


Administraţia Fondului Cultural Naţional a anunţat lansarea sesiunii de finanţare I/2015, destinată susţinerii de proiecte culturale, pe 9 martie 2015. AFCN acordă finanţări nerambursabile pentru proiecte culturale, cu derulare în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi 15 noiembrie 2015.

Comisia Europeană a lansat o cerere de propuneri de proiecte în cadrul Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii, măsură adoptată în baza deciziei Parlamentului European şi a Consiliului din 17 dec. 2013.