Sunteți aici: ActivitateOportunitati de finantareFinantari nerambursabile

Se așteaptă ca această cerere să contribuie la realizarea mai multor obiective, inclusiv a celor stabilite în Strategia Europa 2020 ṣi prin Foaia de parcurs „Europa eficientă în utilizarea resurselor” - domeniul apelor: minimalizarea impactului secetei și inundațiilor; opțiuni alternative de alimentare cu apă doar atunci când sunt luate toate măsurile de eficiență și de economisire, extracția apei să rămână sub 20% din resursele de apă disponibile regenerabile.
Pot solicita cofinanţare oraşe/municipalităţi sau comitetele de înfrăţire ale acestora sau alte organizaţii non-profit care reprezintă autorităţile locale, autorităţi de la nivel local/regional, federaţii/asociaţii de autorităţi locale, asociaţii sau organizaţii ale societăţii civile (tineret, cultură etc.) din: state membre ale UE; ţările aderente, ţările candidate şi ţările potenţial candidate, ţările AELS care sunt părţi la Acordul privind SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) dacă au încheiat acorduri de participare la program.