Sunteți aici: ActivitateOportunitati de finantareFinantari nerambursabile

Se așteaptă ca această cerere să contribuie la realizarea mai multor obiective, inclusiv a celor stabilite în Strategia Europa 2020 ṣi prin Foaia de parcurs „Europa eficientă în utilizarea resurselor” - domeniul apelor: minimalizarea impactului secetei și inundațiilor; opțiuni alternative de alimentare cu apă doar atunci când sunt luate toate măsurile de eficiență și de economisire, extracția apei să rămână sub 20% din resursele de apă disponibile regenerabile.
Pot solicita cofinanţare oraşe/municipalităţi sau comitetele de înfrăţire ale acestora sau alte organizaţii non-profit care reprezintă autorităţile locale, autorităţi de la nivel local/regional, federaţii/asociaţii de autorităţi locale, asociaţii sau organizaţii ale societăţii civile (tineret, cultură etc.) din: state membre ale UE; ţările aderente, ţările candidate şi ţările potenţial candidate, ţările AELS care sunt părţi la Acordul privind SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) dacă au încheiat acorduri de participare la program.
Pot solicita cofinanţare autorităţile locale şi regionale, organizaţii non-profit şi ale societăţii civile, asociaţii ale supravieţuitorilor, asociaţii culturale, de tineret, educaţionale şi de cercetare, asociaţii ale oraşelor înfrăţite din: state membre ale UE; ţările aderente, ţările candidate şi ţările potenţial candidate, ţările AELS care sunt părţi la Acordul privind SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) dacă au încheiat acorduri de participare la program.