Sunteți aici: ActivitateOportunitati de finantareFinantari nerambursabile

Grupul de Acţiune Locală GAL Someş Chioar deschide a unsprazecea sesiune de depunere a proiectelor din anul 2014.
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), lansează patru apeluri de propuneri de proiecte dedicate, în special, locuitorilor din fostele zone industrializate.
Catalogul surselor de finanțare disponibile pentru luna Noiembrie.
Proiectele pot fi depuse zilnic, de luni până vineri, între orele 09:00-14:00 în perioada 15.09.2014-14.11.2014 la biroul Asociatiei Gal Somes Chioar din localitatea Mirsid, nr 90.
Proiectele pot fi depuse zilnic, de luni până vineri, între orele 09:00-14:00 în perioada 01.10.2014 – 09.10.2014 la biroul Asociației Gal Someș Chioar din localitatea Mirsid, nr 90.
Deschiderea unei noi sesiuni de preluare a proiectelor în cadrul Gal Someş Chioar.