Sunteți aici: ActivitateOportunitati de finantareFinantari nerambursabile

Catalogul surselor de finanțare pentru Societăți Comerciale, pentru Autorități Publice, pentru ONG-uri și pentru Universități

Comisia Europeană a deschis o cerere de propuneri de proiecte privind siguranţa rutieră pentru îndeplinirea obiectivelor programului său de lucru pentru 2014, în domeniul mobilităţii şi al transportului.

Fundaţia pentru o Societate Deschisă a relansat competiţia „Serendino – Unde dai şi unde crapă?”,  dotată cu premii şi finanţări în valoare totală de 120.000 de dolari SUA, în cadrul Programului „SEn – The Social Entreprise”, ce susţine inovaţia în domeniul antreprenoriatului social.

Comisia Europeană a deschis, prin programul european „Orizont 2020”, cererea de proiecte „Eficienţa energetică – lansare pe piaţă”.

Secretariatul General al Guvernului, prin Departamentul pentru Relaţii Interetnice, în calitate de Autoritate Finanţatoare care acţionează la nivel central, atribuie contracte de finanţare în vederea desfăşurării unor programe şi proiecte interetnice şi de combatere a intoleranţei.

Ministerul Economiei, în calitate de Operator de Program pentru Programul „Eficiență Energetică” finanțat în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (MF SEE) 2009-2014, a lansat apelul de proiecte pentru Programul RO 05 Eficiență Energetică.