Sunteți aici: ActivitateOportunitati de finantareFinantari nerambursabile

Deschiderea unei noi sesiuni de preluare a proiectelor în cadrul Gal Someş Chioar.

Catalogul surselor de finanțare pentru Societăți Comerciale, pentru Autorități Publice, pentru ONG-uri și pentru Universități

Comisia Europeană a deschis o cerere de propuneri de proiecte privind siguranţa rutieră pentru îndeplinirea obiectivelor programului său de lucru pentru 2014, în domeniul mobilităţii şi al transportului.

Fundaţia pentru o Societate Deschisă a relansat competiţia „Serendino – Unde dai şi unde crapă?”,  dotată cu premii şi finanţări în valoare totală de 120.000 de dolari SUA, în cadrul Programului „SEn – The Social Entreprise”, ce susţine inovaţia în domeniul antreprenoriatului social.

Comisia Europeană a deschis, prin programul european „Orizont 2020”, cererea de proiecte „Eficienţa energetică – lansare pe piaţă”.

Secretariatul General al Guvernului, prin Departamentul pentru Relaţii Interetnice, în calitate de Autoritate Finanţatoare care acţionează la nivel central, atribuie contracte de finanţare în vederea desfăşurării unor programe şi proiecte interetnice şi de combatere a intoleranţei.