Sunteți aici: ActivitateOportunitati de finantareFinantari nerambursabile

Ministerul Economiei, în calitate de Operator de Program pentru Programul „Eficiență Energetică” finanțat în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (MF SEE) 2009-2014, a lansat apelul de proiecte pentru Programul RO 05 Eficiență Energetică.

Asociaţia de asistenţă pentru autonomie la domiciliu, organizaţie internaţională fără scop lucrativ, structura responsabilă cu punerea în aplicare a programului „Active and Assisted Living (AAL)” şi cu alocarea şi monitorizarea contribuţiei financiare a Uniunii Europene, a deschis cererea de propuneri de proiecte pentru 2014.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional, a lansat în data de 10.03.2014 UN APEL NOU DE PROIECTE pentru Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formarea profesională continuă”, depunerea proiectelor realizându-se începând cu data de 12.03.2014 până la epuizarea sumelor realocate.

Conform regulamentului de concurs, INCDT (Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Turism) anunţă prelungirea termenului limită de depunere a aplicaţiilor în cadrul competiţiei pentru Premiul CHARTS 2014 pentru Dezvoltarea şi Promovarea Turismului Cultural în Europa, desfăşurată în cadrul proiectului INTERREG IVC „CULTURE and HERITAGE ADDED VALUE TO REGIONAL POLICIES FOR TOURISM SUSTAINABILITY”, până pe data de 31 mai 2014, ORA 24.00 CET (ora Europei Centrale).

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă deschiderea, în data de 20 mai 2014, a primei sesiuni de proiecte cu finanţare din viitoarea perioadă de programare a fondurilor europene, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), pentru măsura 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole şi sprijinirea fermelor de familie.

Agenţia Naţională pentru Romi (ANR) anunţă apelul de proiecte pentru programul „Anul participării şi responsabilizării cetăţenilor” în valoare de 1.900.000 lei, cu finanţare de la bugetul de stat.