Sunteți aici: ActivitateOportunitati de finantarePropuneri de proiecte


Comisia Europeană a deschis recent o cerere de propuneri de proiecte în cadrul programului „Orizont 2020″, componenta „Provocări societale”.

Asociația Județelor din Croația caută parteneri de proiect cu care să poată aplica pentru proiecte finanţate de către Uniunea Europeană. Principalele subiecte de interes sunt proiectele legate de consolidarea capacităţii administraţiei locale şi regionale, transparenţă şi transferul deschis de date şi cunoştinţe.

Comisia Europeană a deschis la 31 octombrie 2017 mai multe cereri de propuneri de proiecte în cadrul programului „Orizont 2020″, componenta „Schimbări societale”, tematica „Renaștere rurală”.

Centrul pentru boli cronice "Agios Vlasios" din Livadeia, Grecia, organizație non-profit care are ca scop îngrijirea vârstnicilor prin oferirea de tratament, caută parteneri pentru o propunere de proiect Erasmus +/Serviciul European de Voluntariat. Propunerea are în vedere serviciul de voluntariat pentru persoanele în vârstă care caută calitatea vieții în cadrul centrului prin activităţi zilnice, cum ar fi diferite activităţi de artizanat şi meşteşugărit, muzică, îngrijire personală, etc.

Comisia Europeană, prin intermediul Direcției Generale „Rețele de Comunicare, Conținut şi Tehnologii”, a lansat cererea de propuneri de proiecte 2017 – proiecte pilot privind sprijinirea inițiativelor orientate către dezvoltarea abilităţilor cetățenilor faţă de conţinutul comunicat de mass-media.

Direcția Generală Mobilitate şi Transporturi a Comisiei Europene a deschis recent cea de-a doua perioadă pentru depunerea aplicațiilor la cererea de propuneri mixtă 2017 – programul „Mecanismul pentru Interconectarea Europei” (MIE), componenta Transport - pentru acordarea de granturi în conformitate cu prioritățile şi obiectivele definite în programul multianual de lucru.