Sunteți aici: ActivitateOportunitati de finantarePropuneri de proiecteCerere de propuneri de proiecte 2017 - programul european Life 2014-2020

Cerere de propuneri de proiecte 2017 - programul european Life 2014-2020

Comisia Europeană, în parteneriat cu Agenția pentru IMM-uri de la Bruxelles (EASME), anunţă deschiderea cererii de propuneri de proiecte 2017 pentru programul european „Life" 2014-2020. Programul are 2 subprograme, respectiv „Mediu" şi „Politici Climatice", iar fiecare dintre acestea mai multe domenii de acțiune.

Obiective:
  • să contribuie la tranziția către o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice, la protejarea și îmbunătățirea calității mediului, la oprirea și inversarea tendinței de declin a biodiversității, inclusiv prin sprijinirea rețelei “Natura 2000” și abordarea degradării ecosistemelor;
  • să îmbunătățească dezvoltarea și aplicarea politicii și legislației Uniunii în domeniul mediului și al climei;
  • să susțină o guvernanță mai bună în domeniul mediului și al climei la toate nivelurile, inclusiv o mai bună implicare a societății civile, a ONG-urilor și a actorilor locali;
  • să sprijine punerea în aplicare a celui de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu.

Beneficiarii: organisme publice ṣi private înregistrate în UE - autorităṭi publice; organizaṭii private; organizaṭii non-profit, companii ṣi IMM-uri, etc.

Bugetul total al cererii: 373.145.000 €

Detalii se află în anexă.

Informare din partea Serviciului Promovare Proiecte – Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte, telefon: 0262 211 947, e-mail: spp-ddip@maramures.ro, maria.bara@maramures.ro.