Sunteți aici: ActivitateOportunitati de finantarePropuneri de proiecte


Cluster-ul AVENIA din regiunea Nouvelle-Aquitaine, Franța, singurul pol de competenţă şi geoştiinţă din ţară, specializat în utilizarea şi punerea în valoare într-o manieră durabilă a resurselor energetice ale subsolului, dorește să devină partener într-un consorțiu care propune un proiect la cererea COSME - Cluster go international.

Comisia Europeană, în parteneriat cu Agenția pentru IMM-uri de la Bruxelles (EASME), anunţă deschiderea cererii de propuneri de proiecte 2017 pentru programul european „Life" 2014-2020. Programul are 2 subprograme, respectiv „Mediu" şi „Politici Climatice", iar fiecare dintre acestea mai multe domenii de acțiune.

Agenția Executivă pentru Inovare şi Rețele (INEA) a Comisiei Europene a lansat cererea de propuneri de proiecte 2017 a programului european „Mecanismul pentru Interconectarea Europei” (MIE) 2014 -2020, componenta Energie.

Comisia Europeană, prin Agenția Executivă pentru IMM-uri (EASME) de la Bruxelles, a deschis cererea de propuneri de proiecte 2017 “Sprijin pentru promovarea şi dezvoltarea produselor tematice turistice transnaționale legate de industriile creative şi culturale”, din cadrul programului european COSME 2014-2020: Program pentru competitivitatea întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii. Cererea se adresează în special promovării patrimoniului cultural european.

AM POCA a lansat pe 4 mai 2017 cererea de proiecte nr. IP 8/2017 „Sprijin pentru implementarea managementului calității, măsuri de simplificare pentru cetățeni și mediul de afaceri, sistematizarea legislației și evaluarea sistemică a cadrului de reglementare” din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Consiliul orașului Manresa, regiunea autonomă Catalonia, Spania, caută parteneri pentru un proiect „Erasmus+", acțiunea-cheie 2 „Parteneriate strategice pentru tineret” şi acțiunea-cheie 3 „Incluziune socială prin educație, formare şi tineret".