Sunteți aici: ActivitateOportunitati de finantarePropuneri de proiecte


Comisia Europeană a deschis cererea de propuneri de proiecte 2017 „Erasmus pentru tinerii antreprenori” (EYE) – Programul european de schimb pentru antreprenori.

Comisia Europeană a deschis până la 31 mai 2017 o consultare publică privind programul „Erasmus+” şi programele precedente. Rezultatele obținute vor fi utilizate pentru evaluarea la jumătate de parcurs a programului „Erasmus+”, aceasta urmând a fi inclusă, alături de alte studii, într-un raport al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu.
Comisia Europeană a deschis o cerere de propuneri de proiecte “Erasmus+”, acțiunea-cheie 3.

Titlul cererii: „Sprijin pentru reformarea politicilor. Incluziune socială prin intermediul educației, al formării şi al tineretului”

„Freedom Gate Greece", asociație non-profit fondată în 2012, caută 6 parteneri din Romania, Suedia, Finlanda, Bulgaria, Cipru, Marea Britanie, Ungaria, Italia şi Belgia pentru un proiect „Erasmus+”, acțiunea-cheie 2 „Cooperare pentru inovare şi schimb de bune practici: Parteneriate strategice pentru educaţia adulţilor”, care urmărește formarea voluntarilor şi a profesioniștilor care lucrează în domeniul reabilitării persoanelor încarcerate, al tinerilor defavorizați social şi cu șanse mici de integrare, dar şi schimb de bune practici.

Comisia Europeană a lansat o cerere de propuneri de proiecte a Inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”, mobilitate voluntari.

Comisia Europeană a lansat cererea de propuneri de proiecte a Inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” – proiecte de asistenţă tehnică şi consolidarea capacităților.