Sunteți aici: ActivitateOportunitati de finantarePropuneri de proiecte

Obiective: identificarea/implementarea celor mai eficiente modele accelerator şi reproiectarea lor conform unui scop geografic specific (regional/trans-regional) pentru a fi folosite ca instrumente de dezvoltare economică în zona UE.
Scopul proiectului este de a oferi un răspuns la necesitatea de a îmbunătăţi sustenabilitatea spaţiului forestier european multifuncţional generat de schimbări sociale semnificative în ultimele decenii şi apariţia unor noi politici precum: crearea ariilor naturale protejate, protecţia biodiversităţii (Natura 2000), acţiunile de adaptare la schimbările climatice sau folosirea biomasei şi a altor forme de bioenergie.
Organizaţia ATTEST Ltd. cooperează cu organisme ale autorităţilor de stat din Republica Cehă şi cu sectorul privat pentru a răspunde la inovaţiile din domeniul educaţional şi consultanţă. Pentru perioada 2014-2020 doreşte să îşi extindă cunoştinţele şi experienţa la dimensiune transnaţională şi să iniţieze cooperarea cu organizaţii similare din alte ţări UE.