Sunteți aici: ActivitateOportunitati de finantarePropuneri de proiecte

Organizaţia nonprofit „Ars praesentia Boke Kotorske" din Muntenegru doreşte să depună un proiect pe sub-domeniul Cultura în cadrul programului Europa Creativă pe teme legate de muzică, pentru promovarea instrumentelor de suflat şi punerea acestora într-o nouă lumină.

Grupul de Cercetare SEJ-372 “Democratie, Pluralism, Responsabilitate Civila” al departamentului constitutional al Universitatii Cordoba din Spania cauta parteneri pentru un proiect ce urmeaza la cererea de propuneri JUST/2013 în cadrul programului Fundamental Rights and Citizenship Program (2007 - 2013). 

Serviciul regional pentru promovarea autonomiei şi îngrijirea dependenţei (SEPAD), din regiunea spaniolă Extremadura, doreşte să fie partener în proiecte care vizează cofinanţări prin programul european Orizont 2020.

Centrul Sportiv al Universităţii din Cipru caută parteneri pentru o propunere de proiect în vederea depunerii unei aplicaţii pentru cofinanţare prin programul european ERASMUS + cererea EAC/S11/13 Sport „Not-for-Profit European Sport events” 

Consiliul pentru Serviciul de Voluntariat al comunităţilor Broxbourne & East Harts (CVS BEH), judeţul Hertfordshire din regiunea East of England, îşi exprimă interesul pentru parteneriat în diferite proiecte europene care sunt în curs de dezvoltare spre aplicare la cereri de propuneri deschise sau care urmează să fie dezvoltate şi prevăd activităţi ce implică servicii pentru comunitatea locală şi grupuri de voluntari pentru ajutorarea acestora.

Camera de Comerţ şi Industrie (CCI) a oraşului Caen din regiunea franceză Normandia de Jos caută parteneri potenţiali (şcoli, universităţi, asociaţii, experţi locali, etc.) interesaţi să participe la o propunere de proiect pentru cererea deschisă „Innovation partnership” a programului europen Erasmus + (data limită: 30 aprilie 2014).