Sunteți aici: ActivitateOportunitati de finantarePropuneri de proiecte


Regiunea Molise din Italia caută urgent parteneri pentru o propunere de proiect ce urmează să fie depusă ca aplicație la cererea „Celui de-al treilea program de acțiune al Uniunii pentru sănătate" 2014-2020. O notă de informare privind deschiderea acestei cereri şi o fişă de prezentare au fost transmise în atenția dumneavoastră la data de 21 martie a.c.

Direcția generală „Piața internă, Antreprenoriat şi IMM-uri” din cadrul Comisiei Europene a deschis o nouă cerere de propuneri de proiecte 2017 în cadrul programului COSME 2014-2020 (Programul pentru competitivitatea întreprinderilor şi IMM-urilor), componenta „Erasmus pentru tinerii antreprenori”.

Comisia Europeană a deschis cererea de propuneri de proiecte 2017 privind actualizarea competenţelor adulților aflați în dificultate din cauza gradului de calificare sau a studiilor insuficiente care nu le permit încadrarea pe piața muncii.

Comisia Europeană a deschis cererea de propuneri de proiecte „Orizont 2020" - „Îmbunătăţirea accesului IMM-urilor inovatoare la forme alternative de finanțare".

Misiunile Islandei, Norvegiei şi Liechtenstein-ului pe lângă Uniunea Europeană şi Biroul de la Bruxelles pentru Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European au lansat, la 26 aprilie a.c., cererea de propuneri de proiecte a unei noi inițiative care vizează ocuparea tinerilor pe piața muncii.

Cluster-ul AVENIA din regiunea Nouvelle-Aquitaine, Franța, singurul pol de competenţă şi geoştiinţă din ţară, specializat în utilizarea şi punerea în valoare într-o manieră durabilă a resurselor energetice ale subsolului, dorește să devină partener într-un consorțiu care propune un proiect la cererea COSME - Cluster go international.