Sunteți aici: ActivitateOportunitati de finantarePropuneri de proiecte


Asociatia Asistenţă pentru Autonomie la Domiciliu (Ambient Assisted Living – AAL), organizaţie internaţională fără scop lucrativ, structurăresponsabilă cu punerea în aplicare a programului „Active and Assisted Living" şi cu alocarea şi monitorizarea contribuţiei financiare a Uniunii Europene, a deschis cererea de propuneri de proiecte pentru 2017.

„Fundación Didáctica XXI" din regiunea Andaluzia, Spania, este interesată să se alăture unui parteneriat pentru o propunere de proiect „Erasmus+", acțiunea-cheie 2 „Parteneriate strategice".

Uniunea Camerelor de Comerț din regiunea Lombardia (Unioncamere Lombardia), Italia, este interesată să devină partener în consorții care vor aplica pentru cea de-a treia cerere de propuneri de proiecte a programului Interreg Europe care va fi deschisă la 1 martie a.c. (data limită de depunere a propunerilor este 30 iunie a.c.).

AVM gGmbH, organizație non-profit din sectorul social stabilită în orașul german Rüsselsheim am Main, caută 3 parteneri din Austria, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Irlanda, Norvegia, Portugalia, România, Suedia şi Marea Britanie pentru o propunere de proiect „Erasmus+", acțiunea-cheie 2 „Parteneriate strategice".

Institutul European de Administraţie Publică anunţă deschiderea perioadei de aplicare pentru competiţia „Premiile Sectorului Public European” – EPSA 2017.

Desfăşurată sub tematica „Un sector public inovator în 2017 – Noi soluţii la provocări complexe”, iniţiativa EPSA urmăreşte să arate şi să recompenseze acele studii de caz sau proiecte implementate de administraţiile publice care au demonstrat o abordare inovatoare pentru furnizarea de servicii publice.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a lansat marţi, 7 februarie 2017, Cererea de proiecte nr. CP 4/2017 „Sprijinirea autorităţilor şi instituţiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât şi din regiunile mai puţin dezvoltate, să introducă managementul calităţii în concordanţă cu Planul de acţiuni pentru implementarea etapizată a managementului calităţii în autorităţi şi instituţii publice 2016-2020”, în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.