Sunteți aici: ActivitateOportunitati de finantarePropuneri de proiecte

Propunere de parteneriat – Schimb de experienţă în proiectul INTERCITIES, MODE ON, din cadrul programului Erasmus+,  din partea Consiliului Municipal TERASSA (Spania), proiect ce are drept obiectiv creşterea participării şi implicării tinerilor în viaţa oraşelor lor şi de a promova voluntariatul şi spiritul civic. 

Monti &Taft (Italia) doreşte să depună un proiect pe sub-domeniul Cultură în cadrul programului Europa Creativă pe teme legate de muzică, operă, etc.

Olina Cooperative, Italia cu experienţă în implementarea de proiecte europene, doreşte să depună un proiect în cadrul programului Europa Creativă dedicat scrierilor autobiografice ale femeilor migrante.

Institutul pentru evenimente culturale şi turism din Celje (Slovenia) cu experienţă în implementarea de proiecte europene, doreşte să se implice în calitate de partener în proiecte Europa creativă pe teme de istorie vie care promovează patrimoniul cultural şi artistic.

Organizaţia nonprofit „Ars praesentia Boke Kotorske" din Muntenegru doreşte să depună un proiect pe sub-domeniul Cultura în cadrul programului Europa Creativă pe teme legate de muzică, pentru promovarea instrumentelor de suflat şi punerea acestora într-o nouă lumină.

Grupul de Cercetare SEJ-372 “Democratie, Pluralism, Responsabilitate Civila” al departamentului constitutional al Universitatii Cordoba din Spania cauta parteneri pentru un proiect ce urmeaza la cererea de propuneri JUST/2013 în cadrul programului Fundamental Rights and Citizenship Program (2007 - 2013).