Sunteți aici: ActivitateOportunitati de finantarePropuneri de proiecte


Comisia Europeană, în parteneriat cu Agenția pentru IMM-uri de la Bruxelles (EASME), anunţă deschiderea cererii de propuneri de proiecte 2017 pentru programul european „Life" 2014-2020. Programul are 2 subprograme, respectiv „Mediu" şi „Politici Climatice", iar fiecare dintre acestea mai multe domenii de acțiune.

Agenția Executivă pentru Inovare şi Rețele (INEA) a Comisiei Europene a lansat cererea de propuneri de proiecte 2017 a programului european „Mecanismul pentru Interconectarea Europei” (MIE) 2014 -2020, componenta Energie.

Comisia Europeană, prin Agenția Executivă pentru IMM-uri (EASME) de la Bruxelles, a deschis cererea de propuneri de proiecte 2017 “Sprijin pentru promovarea şi dezvoltarea produselor tematice turistice transnaționale legate de industriile creative şi culturale”, din cadrul programului european COSME 2014-2020: Program pentru competitivitatea întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii. Cererea se adresează în special promovării patrimoniului cultural european.

AM POCA a lansat pe 4 mai 2017 cererea de proiecte nr. IP 8/2017 „Sprijin pentru implementarea managementului calității, măsuri de simplificare pentru cetățeni și mediul de afaceri, sistematizarea legislației și evaluarea sistemică a cadrului de reglementare” din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Consiliul orașului Manresa, regiunea autonomă Catalonia, Spania, caută parteneri pentru un proiect „Erasmus+", acțiunea-cheie 2 „Parteneriate strategice pentru tineret” şi acțiunea-cheie 3 „Incluziune socială prin educație, formare şi tineret".

Consiliul local Berguedà din Catalonia (Spania) caută parteneri pentru propunerea de proiect "From Cultural Heritage to an Innovation Hub" („De la moştenire culturală la un centru de inovaţie”). Comarca del Berguedà este o regiune tradițională din nordul provinciei Barcelona care reunește mai multe așezări rurale şi montane şi are o populație de aproximativ 38.000 locuitori.