Sunteți aici: ActivitateOportunitati de finantarePropuneri de proiecte


Comisia Europeană a lansat recent inițiativa "Interreg Volunteer Youth" (Tineretul voluntar interregional), demers dedicat tinerilor cu vârsta între 18 şi 30 de ani pasionați de comunicare, care doresc să ajute la diseminarea informației despre solidaritate şi cooperare în Europa. Acest tip de promovare are capacitatea să demonstreze beneficiul integrării europene pe teren, prin poveşti de succes ale programului INTERREG, via interviuri, broșuri, evenimente şi media socială.

Comisia Europeană a deschis cererea de propuneri de proiecte 2017 „Erasmus pentru tinerii antreprenori” (EYE) – Programul european de schimb pentru antreprenori.

Comisia Europeană a deschis până la 31 mai 2017 o consultare publică privind programul „Erasmus+” şi programele precedente. Rezultatele obținute vor fi utilizate pentru evaluarea la jumătate de parcurs a programului „Erasmus+”, aceasta urmând a fi inclusă, alături de alte studii, într-un raport al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu.
Comisia Europeană a deschis o cerere de propuneri de proiecte “Erasmus+”, acțiunea-cheie 3.

Titlul cererii: „Sprijin pentru reformarea politicilor. Incluziune socială prin intermediul educației, al formării şi al tineretului”

„Freedom Gate Greece", asociație non-profit fondată în 2012, caută 6 parteneri din Romania, Suedia, Finlanda, Bulgaria, Cipru, Marea Britanie, Ungaria, Italia şi Belgia pentru un proiect „Erasmus+”, acțiunea-cheie 2 „Cooperare pentru inovare şi schimb de bune practici: Parteneriate strategice pentru educaţia adulţilor”, care urmărește formarea voluntarilor şi a profesioniștilor care lucrează în domeniul reabilitării persoanelor încarcerate, al tinerilor defavorizați social şi cu șanse mici de integrare, dar şi schimb de bune practici.

Comisia Europeană a lansat o cerere de propuneri de proiecte a Inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”, mobilitate voluntari.