Sunteți aici: ActivitateOportunitati de finantarePropuneri de proiecte


Consorţiul proiectului european ENLARGE (ENergies for Local Administrations: Renovate Governance in Europe), demers cofinanţat pentru 2 ani prin programul „Orizont 2020", a lansat o propunere de practici participative în domeniul energiei sustenabile. Orice entitate interesată – autorităţi locale, ONG-uri, companii – este invitată să-şi prezinte iniţiativele, reuşite sau nu, în cadrul unui eveniment ce va avea loc în octombrie 2017 la Milano.

Comune di Montegaldella din provincia Vicenza, Italia, este în căutare de parteneri pentru un proiect de înfrăţire ce va fi depus ca aplicaţie pentru cofinanţare prin programul european „Europa pentru cetăţeni” 2014-2020.
Comisia Europeană a lansat o nouă cerere de propuneri de proiecte a programului COSME – „Programul UE pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi IMM-urilor" 2014-2020.

Comisia Europeană a deschis la 19 ianuarie a.c., pentru finanţare în cadrul programului european „Orizont 2020”, componenta „Schimbări societale”, 12 tematici ale cererii de propuneri de proiecte „Eficienţă energetică” 2016 -2017.

Municipalitatea Satriano din Calabria, Italia, caută 9 parteneri din diferite ţări membre ale UE şi ţări candidate pentru o propunere de proiect la cofinanţările acordate prin programul „Europa pentru cetăţeni” 2014-2020, componenta „Angajament democratic şi participare civică".

DSPF este un nou instrument de finanțare care va oferi sprijin pentru implementarea proiectelor strategice transnaționale care răspund obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD). DSPF se bazează pe experiența de succes a inițiativelor de finanțare pilot START și TAF-DRP, derulate de Primăria Orașului Viena în calitatea sa de coordonator al Ariei Prioritare 10 “Capacitate instituțională și cooperare” din SUERD, și se concentrează în principal pe proiecte inovative care nu au putut fi finanțate până în prezent și care răspund nevoilor reale din zona funcțională a Regiunii Dunării.