Sunteți aici: ActivitateOportunitati de finantarePropuneri de proiecte


Institutul European de Administraţie Publică anunţă deschiderea perioadei de aplicare pentru competiţia „Premiile Sectorului Public European” – EPSA 2017.

Desfăşurată sub tematica „Un sector public inovator în 2017 – Noi soluţii la provocări complexe”, iniţiativa EPSA urmăreşte să arate şi să recompenseze acele studii de caz sau proiecte implementate de administraţiile publice care au demonstrat o abordare inovatoare pentru furnizarea de servicii publice.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a lansat marţi, 7 februarie 2017, Cererea de proiecte nr. CP 4/2017 „Sprijinirea autorităţilor şi instituţiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât şi din regiunile mai puţin dezvoltate, să introducă managementul calităţii în concordanţă cu Planul de acţiuni pentru implementarea etapizată a managementului calităţii în autorităţi şi instituţii publice 2016-2020”, în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, gazda Centrului Europe Direct Transilvania de Nord, lansează în 20 februarie 2017 concursul „10 ani de Uniunea Europeană: Transilvania de Nord before & after”, care este dedicat fotografilor profesionişti şi amatori din regiunea noastră (judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj).

Direcţia Generală Mobilitate şi Transporturi a Comisiei Europene a lansat recent o cerere de propuneri mixtă – programul „Mecanismul pentru Interconectarea Europei” (MIE), componenta Transport - pentru acordarea de granturi în conformitate cu priorităţile şi obiectivele definite în programul multianual de lucru.

„ATHINA Educational Network" din Creta, Grecia, caută parteneri pentru o propunere de proiect „Erasmus+", acţiunea-cheie 2 „Alianţe pentru competenţe sectoriale" - EACEA 04/2017

La 31 ianuarie a.c., Comisia Europeană şi Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA) au organizat la Bruxelles evenimentul „Zi de informare" pentru cererea de propuneri de proiecte „Erasmus +" componenta Sport.