Sunteți aici: ActivitateOportunitati de finantarePropuneri de proiecte


Comisia Europeană a deschis cererea de propuneri de proiecte 2017 privind mobilitatea ucenicilor pe termen lung.

Asociaţia non-profit „Movimentazioni" din Pescara, Italia, caută parteneri din 6 ţări pentru un proiect „Erasmus+", componenta Tineret. Proiectul va fi axat pe formare, networking şi schimb de experienţe şi idei în domenii precum antreprenoriat, inovare, educaţie informală şi politici de tineret.

Guvernul regiunii Navarra din Spania pregăteşte o propunere de proiect pentru care caută parteneri. Propunerea va fi depusă ca aplicaţie la cererea de propuneri de proiecte 2016 a programului „Drepturi, Egalitate, Cetăţenie”, componenta DAPHNE – prevenirea şi combaterea violenţei împotriva copiilor, tinerilor şi femeilor: [...]

Comisia Europeană a lansat cererea de propuneri de proiecte 2017 „Programe multinaţionale – promovarea produselor agricole. Granturi pentru acţiunile de informare şi promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piaţa internă şi în ţările terţe în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului”.

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord – Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014 – 2020, la nivelul Regiunii Nord – Vest, organizează în data de 26 ianuarie 2017, seminar de lansare regională a ghidului destinat IMM-urilor, din cadrul Priorităţii de Investiţii 2.2 „Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor”.

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord – Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014 – 2020, la nivelul Regiunii Nord–Vest, organizează în data de 31 ianuarie 2017, seminar de lansare regională a două ghiduri destinate sectorului public din REGIO 2014-2020: [...]