Sunteți aici: ActivitateOportunitati de finantarePropuneri de proiecte


Comisia Europeană a lansat cererea de propuneri de proiecte a Inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” – proiecte de asistenţă tehnică şi consolidarea capacităților.

AGAPE, asociație de cămine pentru îngrijirea persoanelor în vârsta din regiunea Pays de la Loire, Franța, caută parteneri pentru a depune o propunere de proiect „ERASMUS+", cererea 2018, acțiunea-cheie 1 : „Mobilitate şi formare profesională”.

Comisia Europeană a lansat la 8 martie a.c. cererea de propuneri de proiecte 2017 a Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii.

Secretariatul Tehnic Comun al Comisiei Europene care gestionează programul INTERREG Europe a deschis la 1 martie a.c. cea de-a 3-a cerere de propuneri de proiecte a programului.

Facultatea pentru inginerie electrică şi știința calculatoarelor din cadrul Universităţii Tehnice Ostrava, Republica Cehă, este în căutare de parteneri europeni pentru a demara colaborări în cadrul programului Orizont „2020“.