Sunteți aici: ActivitateRelatii internationaleColaborariJudeţul Jasz-Nagykun-Szolnok (Ungaria)

Judeţul Jasz-Nagykun-Szolnok (Ungaria)

Între judeţele Maramureş şi Jasz-Nagykun-Szolnok  s-au stabilit relații de înfrățire încă din1993. Acordul  efectiv de înfrăţire a fost semnat în Baia Mare la 08.11.2004. A fost momentul de la care relaţiile au cunoscut un curs ascendent și s-a lărgit cooperarea la nivel local şi instituţional prin crearea unor grupuri de lucru formate din reprezentanţi ai unor instituţii descentralizate din teritoriu, instituţii culturale şi de învăţământ, camere de comerţ si alte organizaţii din cele două judeţe. Au fost angrenate în acest parteneriat: autorităţi locale – primării care au demarat stabilirea de înfrăţiri cu localităţi din judeţul Jasz-Nagykun-Szolnok;  instituţii publice din domeniul agricol, medicină veterinară, sănătate, protecţia copilului, protecţia mediului, învăţământ, cultură, etc.; cetăţeni, artişti plastici, funcţionari publici, copii etc. 

Vizite și schimburi de experiență

 

26 - 27 aprilie 2013. A avut loc a 15-a ediţie a Târgului şi Expoziţiei de Turism din Szolnok, un eveniment tradiţional la care judeţul Maramureş a participat pentru a patra oară. Cu această ocazie a avut loc o întâlnire între reprezentanţii judeţelor înfrăţite  cadrul proiectului european “Folkdancenet Forever”.

 

 

23-25 septembrie 2010. Reprezentanţii Consiliului Judeţean Maramureş au participat la a treia ediţie a Festivalului Folkdancenet, în judeţul înfrăţit Jasz-Nagykun-Szolnok, în cadrul proiectului european “Folkdancenet Forever.

 

 Mai 2010. O delegaţie de elevi şi profesori din Maramureş au participat, la invitaţia Adunării Generale şi a Inspectoratului Şcolar din judeţul Jasz-Nagykun-Szolnok la o tabără internaţională pe teme de mediu, organizată în cadrul unui proiect finanţat prin Mecanismul Financiar SEE.

 

 

Septembrie 2009. O delegaţie de profesori şi reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar din judeţul Jasz-Nagykun-Szolnok a vizitat judeţul Maramureş pentru un schimb de experienţă şi pentru demararea unor relaţii de înfrăţire între şcoli. S-au stabilit legături între 3 licee din Maramures şi 3 licee din judeţul Jasz-Nagykun-Szolnok.

Septembrie 2009. Reprezentanţii Consiliului Judeţean Maramureş au participat la a doua ediţie a Festivalului Folkdancenet, în judeţul înfrăţit Jasz-Nagykun-Szolnok, în cadrul proiectului european “Folkdancenet Forever”.

 

Noiembrie 2008. S-a organizat în Baia Mare a treia ediție a întâlnirii comune a comisiilor de protecţia mediului din cadrul Consiliului Judeţean Maramureş şi a Adunării Generale a judeţului Jasz-Nagykun-Szolnok. Temă principală de lucru  a fost „Apărarea împotriva inundaţiilor” şi a cuprins un seminar de lucru cu principalii actori din cele două judeţe înfrăţite implicaţi în prevenirea şi gestionarea inundaţiilor, urmată de o vizită de studiu în Maramureş, derulată în principalele zone afectate de inundaţiile din lunile iulie-august 2008.

Septembrie 2008. S-a implementat în Szolnok proiectul „Folkdancenet”- un program cultural european, sprijinit de Comisia Europeană, menit să creeze o reţea de colaborare între artişti populari din mai multe ţări europene pentru a iniţia un dialog cultural durabil în vederea sprijinirii tradiţiilor şi obiceiurilor populare. Judeţul Maramureş a fost reprezentat în acest proiect de Ansamblul Folcloric Naţional Transilvania, care s-a bucurat de un real succes.

18 septembrie 2008. La Szolnok, Ungaria, cu ocazia derulării proiectului "FolkdanceNet – Reţea tematică a ansamblurilor folclorice", a avut loc prima întâlnire oficială între  preşedintele Mircea Man şi omologul său maghiar, Andor Fejer, Preşedintele Consiliului judeţean Jasz-Nagzkun-Szolnok. Cei doi preşedinţi au analizat stadiul colaborării dintre cele două judeţe, exprimându-şi convingerea în continuarea bunelor relaţii existente.

11 aprilie 2008. Cu ocazia împlinirii a 15 ani de colaborare dintre cele două judeţe s-a organizat o şedinţă comună a Consiliului Judeţean Maramureş şi a Adunării Generale a judeţului Jasz-Nagykun-Szolnok, după modelul şedinţelor comune de guvern. Această iniţiativă a fost o premieră, până în prezent nu s-au mai organizat şedinţe comune a două autorităţi locale din două ţări vecine. În cadrul acestei şedinţe s-au semnat planul de activităţi comune pe 2008, precum şi acorduri de cooperare între următoarele instituţii coordonate de Consiliul Judeţean: Muzeul judeţean de artă Centrul artistic Baia Mare, Direcţia judeţeană de asistenţă socială şi protecţia copilului şi Centrul Judeţean de informare turistică MaramuresInfoTurism.

 

5-9 noiembrie 2007, Szolnok.  Schimb de experienţă în domeniul relaţiilor internaţionale, dezvoltării regionale, registraturii şi arhivei pentru reprezentanţi din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Maramureş.

28-30 septembrie 2007. O delegaţie condusă de dl Kiss Janos, vicepreşedintele Adunării Generale a judeţului Jász Nagykun Szolnok,a participat la Sărbătoarea Castanelor.

19-20 iunie 2007. A avut loc la Szolnok întâlnirea comisiei comune pentru mediu a Consiliului Judeţean Maramureş şi Adunării Generale a judeţului Jasz-Nagykun-Szolnok, în cadrul căreia s-au efectuat vizite pe teren, prezentări ale unor proiecte cu finanţări UE de succes din cele două judeţe şi a unei propuneri de proiect în parteneriat cu finanţare prin programul INTERREG IV C al UE, intitulat „PROSIT - Promotion of sustainable integrated water management in a transnational river basins facing climate change – Promovarea gospodăririi integrate şi durabile a apei în bazinele râurilor transfrontaliere în contextul schimbărilor climatice” precum şi prezentări şi discuţii pe tema legislaţiei în domeniul protecţiei mediului şi apelor.

24-26 mai 2007. O delegaţie din judeţul înfrăţit a participat ăn Baia Mare la Târgul „Turism, tradiţii, Cultură„ şi la Forumul pentru IMM-uri „UE vine la tine acasă” organizate de Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş. Delegaţia a fost condusă de vicepreşedintele Adunării Generale Jasz-Nagykun-Szolnok, Sandor Kovacs, care a avut o prezentare în cadrul Forumului pentru IMM-uri; din delegaţia maghiară au mai făcut parte reprezentanţi ai Asociaţiei de turism Tiszainform” care a avut un stand de prezentare în cadrul târgului.

 

12–13 decembrie 2006. A avut loc vizita de lucru a delegaţiei oficiale din judeţul Jasz Nagykun Szolnok, condusă de noul preşedinte ales Fejer Andor.

19-22 aprilie 2006. A avut loc Târgul de turism de la Szolnok, la care Maramureşul a participat cu un stand, împreună cu judeţul Harghita.

August 2006. Doi artişti plastici din Maramureş au participat la un schimb de experienţă şi tabără de creaţie la Jazsag, cheltuielile fiind suportate de Adunarea Generală a judeţului Jasz Nagykun Szolnok.

20-21 iunie 2006. În staţiunea Izvoare, a avut loc întâlnirea Comitetelor pentru Protecţia Mediului şi Turism ale celor două consilii judeţene, alături de reprezentanţi ai instituţiilor de profil. Delegaţia maghiară condusă de vicepreşedintele Adunării Generale a judeţului Jasz-Nagykun-Szolnok a inclus și reprezentanţi ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului şi Gospodărirea Apelor, ai unui ONG regional pentru protecţia mediului. S-au discutat probleme legate de protecţia naturii, managementul apelor, în special râul Tisa, dezvoltare regională şi proiecte de prevenire a inundaţiilor.

12-16 iunie 2006. Dna Liţe Mihaela, din cadrul Serviciului Integrare Europeană şi Dezvoltare Regională, a participat la un schimb de experienţă la Biroul de Relaţii Externe a Adunării Generale a judeţului Jasz- Nagykun-Szolnok.

13 iunie 2006. S-a inaugurat la Szolnok o expoziţie organizată în colaborare de Muzeul de Mineralogie din Baia Mare şi Muzeul judeţean din Jasz-Nagykun-Szolnok, expoziţie itinerantă care a ajuns la Budapesta şi Debrecen.

24-26 mai 2006. Maramureşul a fost gazda unei delegaţii de experţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţia drepturilor copilului din Szolnok. Delegaţia a vizitat mai multe servicii şi centre de asistenţă socială şi protecţia drepturilor copilului din Vişeu de Sus, Sighetu Marmaţiei, Ocna Şugatag. La finalul vizitei oaspeţii maghiari au făcut o donaţie în bani pentru o şcoală cu predare în limba maghiară din Sein,i în vederea achiziţionării de calculatoare.

21-23 aprilie 2006. O delegație a Consiliului Judeţean Maramureş a participat la conferinţa internaţională de turism – Szolnok, la care au mai fost prezenți reprezentanți din Spania, Franţa, Italia, Polonia, Cehia, Slovacia, Croaţia, Ungaria şi România. A fdost prezentat un material despre Maramureş (date generale, geografice, economice şi sociale, elemente de strategii pentru dezvoltarea turismului, puncte de atracţie maximă, realizări în domeniul turismului, proiecte în curs de implementare şi reconfirmarea disponibilităţii de cooperare internaţională pe segmentul turism).

21-22 martie 2006. O delegaţie din Maramureş condusă de dl. vicepreşedinte Pamfil Bercean - din care au făcut parte consilieri judeţeni, primari, reprezentanţi ai Agenţiei de Protecţie a Mediului, ai Direcţiei de Sănătate Publică – a făcut o vizită oficială în Szolnok, în vederea adâncirii colaborării dintre cele două judeţe şi încurajarea stabilirii de relaţii de înfrăţire între localităţile celor două judeţe.

Martie 2006. Consiliul Judeţean Maramureş a iniţiat la nivelul şcolilor din judeţ, un concurs de fotografii pentru selectarea celor mai frumoase 10 fotografii care vor reprezenta judeţul în broşura „Vederi pentru prietenii europeni” care va fi editată de judeţul Jasz-Nagykun-Szolnok. Copiii a căror fotografii au fost selectate de juriul concursului au fost premiaţi cu câte 100 RON în data de 9 mai cu ocazia sărbătoririi Zilei Europei.

 

8-9 noiembrie 2005. A vizitat Maramureşul o numeroasă delegaţie din judeţul Jasz-Nagykun-Szolnok compusă din reprezentanţi ai Adunării Generale Jasz-Nagykun-Szolnok, ai unor instituţii judeţene şi din 5 primari din judeţ. Scopul acestei vizite a fost încurajarea stabilirii de relaţii de înfrăţire între localităţile celor două judeţe şi demararea unor colaborări între instituţii reprezentative la nivel judeţean din domeniul culturii, sănătăţii publice, agriculturii etc. 

29 iunie - 3 iulie 2005. O delegaţie din Maramureş a participat la Festivalul tradiţiilor organizat la Szolnok şi Rakoczifalva. Tot aici s-a desfăşurat şi o competiţie gastronomică de preparare a pâinii, Maramureşul fiind reprezentat de Brutăria R&B din Baia Sprie, care a obţinut locul II.

14-15 aprilie 2005. A avut loc o vizită oficială a unei delegaţii din Maramureş în judeţul Jasz-Nagykun-Szolnok, cu ocazia Târgului de turism organizat anual la Szolnok. Judeţul Maramureş a participat cu un stand la acest târg.

8-9 noiembrie 2004. Vizita oficială a delegaţiei Adunării Generale a judeţului Jasz-Nagykun-Szolnok în Maramureş, pentru semnarea acordului de înfrăţire. Cu acesată ocazie,oaspeții au vizitat obiective culturale din Baia Mare, Coltău, Sighetu Marmaţiei, Ocna Şugatag, Bârsana şi Săpânţa.