Sunteți aici: ActivitateAmenajarea teritoriului si urbanism

 

Reactualizarea Planului de Amenajare a Teritorului Judeţean (PATJ) a fost realizat de un colectiv de specialiști de la  Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografie, Centrul de Geografie Regională, condus de prof. univ. dr. Pompei Cocean.

 

Listele cu certificatele de urbanism și autorizațiile de construire-desființare emise în anii 2012-2016.

Avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului se face în baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism și în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism a judeţului Maramureş aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 168/2015.

Formularele tipizate pentru urbanism.

 

Pe lângă taxele pentru certificatul de urbanism se mai achită și taxele în domeniul construcțiilor.

La documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate, potrivit legii - pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire, inclusiv anexa - se utilizează formularul-model F.8 („Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare”) din ORDINUL nr. 839/ 12.10.2009.