Sunteți aici: ActivitateAmenajarea teritoriului si urbanism

 

Reactualizarea Planului de Amenajare a Teritorului Judeţean (PATJ) a fost realizat de un colectiv de specialiști de la  Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografie, Centrul de Geografie Regională, condus de prof. univ. dr. Pompei Cocean.

 

Listele cu certificatele de urbanism și autorizațiile de construire-desființare emise în anii 2012-2016.

În vederea obţinerii avizului arhitectului-șef pentru documentația de amenajarea teritoriului și urbanism de tip PATJ, PATZ, PUG, PUZ, PUD sunt necesare următoarele acte […]

Avizul de oportunitate al arhitectului-șef se obţine pentru situaţia extinderii intravilanului.

Avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului se face în baza Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi a urbanismului, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Formularele tipizate pentru urbanism.