Sunteți aici: ActivitateAmenajarea teritoriului si urbanismAvizarea și aprobarea documentațiior de urbanism și amenajarea teritoriului

Avizarea și aprobarea documentațiior de urbanism și amenajarea teritoriului

Avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului se face în baza Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi a urbanismului, republicată cu modificările şi completările ulterioare.Consiliul Judetean coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel judeţean, conform legii. Documentaţiile de amenajarea teritorilui şi urbanism au drept scop armonizarea la nivelul teritoriului a politicilor economice, sociale, ecologice şi culturale, stabilite la nivel judeţean şi local, precum și realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung.În cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean functionează structura de specialitate, condusă de arhitectul- şef, care reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din cadrul administraţiei publice judeţene.

 

 Documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism se elaborează, se avizează şi se aprobă, în condiţiile legii. În vederea avizării documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism, arhitectul-şef întocmeşte avizele prevăzute de lege, sprijinit de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Maramureş, comisie cu rol consultativ, care asigură fundamentarea tehnică de specialitate în vederea luării deciziilor.