Sunteți aici: ActivitateAmenajarea teritoriului si urbanismAvizarea și aprobarea documentațiior de urbanism și amenajarea teritoriului

Avizarea și aprobarea documentațiior de urbanism și amenajarea teritoriului

Avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului se face în baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism și în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism a judeţului Maramureş aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 168/2015.

Hotărârea nr. 168 din 28.10.2015 - Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism a judeţului Maramureş

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism a judeţului Maramureş