Sunteți aici: ActivitateAmenajarea teritoriului si urbanismAvizul de oportunitate al arhitectului-șef

Avizul de oportunitate al arhitectului-șef

Avizul de oportunitate al arhitectului-șef se obţine pentru situaţia extinderii intravilanului.

  • Minim 5.000 mp pentru funcţiuni de servicii sau producţie;
  • Minim 10.000 mp pentru funcţiuni de locuinte.

 

Acte necesare în vederea obținerea avizului de oportunitate:

 

  • Cerere tip

 

  • Certificat de Urbanism (copie)

 

  • Avizul prealabil al primarului comunei

 

  • Memoriu tehnic explicativ, care va cuprinde prezentarea investiţiei/operaţiunii propuse, indicatori propuşi, modul de integrare a acestuia în zonă, prezentareaconsecinţelor economice şi sociale la nivelul unităţii teritoriale de referinţă, categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitori

 

  • Încadrare în teritoriu întocmit la sc. 1:5000, 1:10000 cu delimitarea zonei, marcarea intravilanului localităţii, accesibilitatea în zonă

 

  • Plan topografic/cadastral cu zona de studiu actualizat la zi

 

  • Plan de situaţie propuneri – corelat cu planuri urbanistice aprobate în zonă, cu prezentarea funcţiunilor, a vecinătăţilor şi a limitelor servituţilor propuse a fi instituite, modul de asigurare a acceselor, dotărilor de interes public, utilităţilor (sc. 1:1000, 1:500)

 

  • Dovada achitării taxei de aviz de oportunitate, stabilită prin Hotarârea Consiliului JudeţeanAvizul arhitectului-șef se obţine pentru toate categoriile de documentaţii de amenajare a teritotiului şi urbanism pentru care are competenţa de avizare consiliul judeţean, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată cu modificările şi completările ulterioare.