Sunteți aici: ActivitateAmenajarea teritoriului si urbanism

Pe lângă taxele pentru certificatul de urbanism se mai achită și taxele în domeniul construcțiilor.

La documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate, potrivit legii - pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire, inclusiv anexa - se utilizează formularul-model F.8 („Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare”) din ORDINUL nr. 839/ 12.10.2009. 

Documentul necesar emiterii certificatului de urbanism este Cererea-tip (formularul-model F.1  - „Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism"), completat corect și însoțit de actele prevăzute. [...]

Certificatul de urbanism este documentul  prin care autorităţile care au competenţă de emitere îi informează pe cei interesați de aspecte legate de lucrarea vizată [...] 

Fără autorizaţie de construire se pot executa următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor [...]

Cu respectarea autorizației de construire şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor se pot executa construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură [...]