Sunteți aici: Carieră

Comisia de concurs, numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş nr. 384/2017, s-a întrunit în data de 28 martie 2017 ora 10,00 la sediul Consiliului judeţean Maramureş în vederea susţinerii interviului de către candidaţii care au obţinut note peste 7 la prima etapă a concursului de proiecte de management în vederea ocupării postului de manager la Şcoala Populară de Artă “Liviu Borlan “Baia Mare

Comisia de concurs, numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş nr. 383/2017, s-a întrunit în data de 27 martie 2017 ora 10,00 la sediul Consiliului judeţean Maramureş în vederea susţinerii interviului de către candidaţii care au obţinut note peste 7 la prima etapă a concursului de proiecte de management în vederea ocupării postului de manager la Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare.

Concurs ocupare posturi vacante în cadrul Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava

Comisia de evaluare a noului proiect de management al managerului care a obţinut în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu 9 (nouă), numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş nr. 388/09.03.2017, comunică rezultatul final, astfel: [...]

Comisia de concurs, numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş nr. 384/2017, s-a întrunit în data de 22 martie 2017 ora 16,00 la sediul Consiliului judeţean Maramureş şi a procedat la analiza proiectelor de management în vederea ocupării postului de manager la Şcoala Populară de Artă “Liviu Borlan “Baia Mare.

Comisia de concurs, numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş nr. 383/2017, s-a întrunit în data de 21 martie 2017 ora 10,00 la sediul Consiliului judeţean Maramureş şi a procedat la analiza proiectelor de management în vederea ocupării postului de manager la Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare

În urma verificării legalității și conformității documentelor depuse de către candidații înscriși la concursul de proiecte de management pentru Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Baia Mare, au fost selectate dosarele următorilor candidați...
În urma verificării legalității și conformității documentelor depuse de către candidații înscriși la concursul de proiecte de management pentru Școala Populară de Artă “Liviu Borlan “ Baia Mare, au fost selectate dosarele următorilor candidați...

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava caută candidați pentru ocuparea următoarelor posturi ale Secretariatului Tehnic Comun al Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020: Ofițer Informare, Comunicare, Selecție – 1 post; Ofițeri Monitorizare Implementare – 1 post.
CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT pentru ocuparea postului de manager Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară