Sunteți aici: CarierăRezultatul evaluării finale a managementului la Muzeul judeţean de mineralogie "Victor Gorduza" Baia Mare pentru perioada 2014-2017

Rezultatul evaluării finale a managementului la Muzeul judeţean de mineralogie "Victor Gorduza" Baia Mare pentru perioada 2014-2017

12 Octombrie 2017
SECRETARIATUL COMISIEI DE EVALUARE
PENTRU MUZEUL JUDEȚEAN DE MINERALOGIE
VICTOR GORDUZA BAIA MARE
Nr. 9607 /12.10.2017


Rezultatul evaluării finale a managementului
la Muzeul judeţean de mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare
pentru perioada 2014-2017


Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2799/2015.

Ținând cont de Raportul final nr. 9438/09.10.2017 al Comisiei de evaluare a managementului la Muzeul județean de mineralogie “Victor Gorduza” Baia Mare, secretariatul comisiei comunică rezultatul final al evaluării managementului pentru perioada 2014 -2017, după cum urmează:

Denumirea instituției Numele şi prenumele managerului evaluat Rezultatul final al evaluării Recomandarea comisiei de evaluare
Muzeul județean de mineralogie “Victor Gorduza” Baia Mare DENUȚ Ioan 9,96 conform art. 431 alin. (1- 3), managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management

    
SECRETARIATUL COMISIEI DE EVALUARE,
  1. Muntean Mihaela - inspector,Compartiment educație, sănătate și asistență socială
  2. Georgescu Oana Alexandra – consilier, Serviciul juridic și contencios
  3. David Carmela – consilier, Birou resurse umane
  4. Sabo Teodora – consilier, Serviciul buget