Sunteți aici: CarierăREZULTATUL PROBEI INTERVIU susținută de candidații selectați în lista scurtă în vederea ocupării poziției de membru în Consiliul de Administrație la R.A Aeroportul Internațional Maramureș

REZULTATUL PROBEI INTERVIU susținută de candidații selectați în lista scurtă în vederea ocupării poziției de membru în Consiliul de Administrație la R.A Aeroportul Internațional Maramureș

07 Septembrie 2017
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ
COMISIA DE SELECTIE a Consiliului de Administrație
la R. A. Aeroportul Internațional Baia Mare
NR. 8432 /07.09.2017

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

susținută de candidații selectați în lista scurtă în vederea ocupării poziției de membru în Consiliul de Administrație la R.A Aeroportul Internațional Maramureș.

Comisia de selecție numită prin Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 44/31.03.2017 s-a întrunit în data de 06 septembrie 2017 și a procedat la organizarea probei de interviu . În urma interviului candidații au obţinut următoarele punctaje:

 Nr. Crt.  Numele şi prenumele persoanei care candidează Postul solicitat  Punctaj maxim
60 puncte
Punctaj realizat
1. Ágoșton Ödön  Administrator din afara autorității tutelare  58,66 puncte 
2. Balaj Pavel Cristian  Administrator din afara autorității tutelare  44,66 puncte 
3. Brăgaru Marin  Administrator din afara autorității tutelare 55,00 puncte 
4. Buta Viorel  Administrator din afara autorității tutelare 59,00 puncte 
5. Făt Ioachim Nicolae  Administrator din afara autorității tutelare Nu a depus declarația de intenție 
6. Giurgi Livia Aurica  Administrator din afara autorității tutelare 50,00 puncte 
7. Gîrdea Marius Ioan  Administrator din afara autorității tutelare 53,00 puncte
8. Ilea Ivette Alessandra  Administrator din afara autorității tutelare 50,33 puncte 
9. Marinescu Emil  Administrator din afara autorității tutelare 43,66 puncte 
 10. Muzaș Diana  Administrator din afara autorității tutelare 52,33 puncte 
 11. Podariu Christian Flaviu  Administrator din afara autorității tutelare 49,33 puncte 
 12. Pop Adrian Cornel  Administrator din afara autorității tutelare 58,33 puncte 
13. Zoicaș Marinel Constantin  Administrator din afara autorității tutelare 46,66 puncte 


Afişat azi 07.09.2017 ora 15.00 la sediul și pe site-ul Consiliului Județean Maramureș.

Comisia va proceda la întocmirea Raportului pentru numirile finale până în data de 15 septembrie 2017 și la transmiterea acestuia Președintelui Consiliului Județean Maramureș în vederea luării deciziei de numire.

Comisia de selecție