Sunteți aici: Circuitul Bisericilor de Lemn din Transilvania de Nord

Circuitul Bisericilor de Lemn din Transilvania de Nord

Circuitul Bisericilor de Lemn din Transilvania de NordProiectul „Circuitul Bisericilor de Lemn din Transilvania de Nord” este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de Intervenţie – 5.1. Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe.

Valoarea totală a proiectului este de 19.851.274,44 lei.

Proiectul „Circuitul Bisericilor de Lemn din Transilvania de Nord” are ca scop punerea în valoare a bisericilor de lemn din Maramureş pentru următoarele 16 localităţi: Bârsana, Bogdan Vodă, Botiza, Budeşti, Călineşti, Copalnic-Mănăştur (sat Cărpiniş), Deseşti, Ieud-sat Ieud-deal, Ocna Şugatag (Sat Şugatag), Poienile Izei, Remetea Chioarului, Rozavlea, Săcălăşeni, Şişeşti (sat Plopiş şi Şurdeşti).


Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Ø Creşterea gradului de accesibilitate al bisericilor de lemn selectate, respectiv realizarea pentru fiecare locaţie în parte a următoarelor lucrări:

  • reabilitarea drumurilor de acces din drumul judeţean sau naţional principal până în punctul de vizitare din incinta monumentului pe o distanţă de maxim un km.
  • realizarea de parcări pentru autoturisme şi autocare în proximitatea drumului de acces în incinta obiectivului.

Ø Dezvoltarea infrastructurii conexe zonei turistice aferente monumentelor istorice, respectiv pentru fiecare locaţie în parte:

  • construirea unui punct de informare turistică
  • alimentarea cu apă din surse locale individuale sau prin racordarea la sistemul centralizat de alimentare cu apă în cel mai apropiat punct;
  • canalizarea apelor uzate;
  • iluminatul stradal în zona monumentului istoric şi a parcării;
  • iluminatul arhitectural şi de punere în valoare a obiectivului.

Ø Consacrarea monumentului istoric ca destinaţie turistică prin sporirea vizibilităţii acestuia, respectiv o serie de activităţi de informare şi promovarea a circuitului turistic


Obiectivul general al axei prioritare vizează în principal valorificarea şi promovarea durabilă a patrimoniului cultural şi a resurselor naturale cu potenţial turistic, precum şi îmbunătăţirea calităţii infrastructurii turistice de cazare şi agrement, în vederea creşterii atractivităţii regiunilor, dezvoltării economiilor locale şi creării de noi locuri de muncă.

  • Creşterea importanţei turismului şi culturii, ca factori care stimulează creşterea economică în regiuni, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului;
  • Extinderea sezonului turistic;
  • Creşterea numărului de turişti, prin valorificarea potenţialului turistic cultural local şi regional pe piaţa turistică naţională şi internaţională.

Postere