Sunteți aici: Comunicate de presăComunicat de presă comun al Consiliului Judeţean Maramureş si al Uniunii Sindicale Teritoriale "Cartel Alfa" filiala Maramureş

Comunicat de presă comun al Consiliului Judeţean Maramureş si al Uniunii Sindicale Teritoriale "Cartel Alfa" filiala Maramureş

În 18 octombrie 2017, la iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, a avut loc o întâlnire de lucru cu delegaţia Uniunii Sindicale Teritoriale "Cartel Alfa" filiala Maramureş, condusă de preşedintele Florin Hossu. În cursul întrevederii s-a realizat un schimb deschis de păreri privind problematica din domeniul asistenţei sociale, administraţia publică judeţeană fiind informată despre punctul de vedere al sindicaliştilor din cadrul DGASPC Maramureş. Părţile s-au manifestat cu maxima obiectivitate şi pragmatism, convenind asupra necesităţii promovării unui dialog permanent între sindicate şi Consiliul Judeţean, inclusiv privind luarea măsurilor vizând eficientizarea managementului instituţiei, întărirea disciplinei, asigurarea resurselor bugetare necesare şi creşterea calităţii serviciilor sociale.

„Ne propunem să luăm măsuri ferme de eficientizare a serviciilor sociale prestate în cadrul DGASPC Maramureş, astfel încât efectele să justifice resursele financiare alocate şi aşteptările fireşti ale beneficiarilor din sistemul public. Avem în Uniunea Sindicală Teritorială "Cartel Alfa" filiala Maramureş, un partener de dialog obiectiv şi corect care poate contribui activ la realizarea unei noi calităţi a muncii în sectorul de asistenţă socială. Am propus o colaborare fermă inclusiv în redactarea unor propuneri vizând modificări legislative absolut necesare, pe care ne angajăm să le susţinem politic la nivel national” a menţionat Gabriel Zetea, preşedintele CJ Maramureş.

„Știm că există probleme în domeniul asistenţei sociale, inclusiv în modul cum se desfăşoară activitatea în centrele sociale, aspecte despre care am informat deja conducerea DGASPC Maramures. Milităm pentru revizuirea standardelor existente şi alocarea de fonduri în conformitate cu nevoile sistemului. Apreciem iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş privind organizarea unor întâlniri informale periodice şi vom susţine acele măsuri organizatorice, care sunt în folosul beneficiarilor serviciilor sociale şi al membrilor noştri de sindicat ”, a fost concluzia lui Florin Hossupreşedintele Uniunii Sindicale Teritoriale "Cartel Alfa" filiala Maramureş.

Cele doua părţi au convenit să fie organizată o noua întâlnire săptămâna viitoare, filiala Cartel Alfa urmând să prezinte o nota de probleme şi propuneri concrete privind activitatea viitoare în cadrul asistenţei sociale.

Consiliul Judeţean Maramureş, Gabriel Valer Zetea - preşedinte

Uniunea Sindicală Teritorială "Cartel Alfa" filiala Maramureş, Florin Hossu – preşedinte