Sunteți aici: Comunicate de presăGabriel Zetea: ”Consiliul Judeţean Maramureş, partener în două proiecte de reducere a abandonului şcolar”

Gabriel Zetea: ”Consiliul Judeţean Maramureş, partener în două proiecte de reducere a abandonului şcolar”

Consiliul Judeţean Maramureş în parteneriat cu Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Baia Mare şi Inspectoratul Şcolar Judeţean implementează două proiecte care vor permite reducerea abandonului şcolar. Proiectul ”Alături de tine pentru următorul pas”, pentru elevii din Maramureş, care va fi depus la finanţare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa Prioritară 6, are un buget total de 9.318.205,05 lei, din care contribuţie proprie beneficiar şi parteneri 186.364,10 (2%). Beneficiar este Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Baia Mare – Unitate de învăţământ secundar, iar partenerii sunt Liceul Tehnologic Agricol ”Alexiu Berinde” Seini, Consiliul Judeţean Maramureş, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş. Proiectul vizează măsuri de sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii din diferite sectoare şi se va desfăşura pe o perioadă de 34 de luni, cuprinzând derularea a şase activităţi (patru specifice, focusate pe grupul ţintă). Grupul ţintă va cuprinde 1000 de persoane structurate astfel: 260 de cadre didactice, 200 de preşcolari, 540 elevi de gimnaziu şi ciclul inferior al liceului.

Proiectul ”Motivezi şi îndepărtezi abandonul” este încheiat între Inpsectoratul Şcolar Judeţean Maramureş ca lider de parteneriat şi Consiliul Judeţean Maramureş, UAT comuna Ulmeni, UAT municipiul Baia Mare, UAT municipiul Sighetu Marmaţiei, UAT comuna Satulung, UAT comuna Fărcaşa şi UAT comuna Coltău, obiectul parteneriatului fiind acela de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente.

Gabriel Zetea, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş a arătat că, instituţia pe care o conduce a răspuns pozitiv iniţiativei ISJ Maramureş, precum şi propunerii Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Baia Mare, pentru a promova două proiecte extrem de importante pentru judeţ. ”Sperăm ca, pe viitor, să luăm măsuri de sprijin care să reducă părăsirea timpurie a şcolii din diferite sectoare: învăţământ preşcolar, gimnazial şi liceal. Proiectul <Alături de tine pentru pasul următor> are ca scop desfăşurarea unor activităţi de educaţie prin metode activ-participante, interactive, centrate pe copil, activităţi care să îl determine pe preşcolar/ elev să se apropie mai mult de şcoală. Activităţile se vor desfăşura cinci zile pe săptămână, iar grupul ţintă va fi organizat pe grupe. Fiecare elev/ preşcolar participant la activităţi va primi o bursă de 100 lei/ lună, timp de 24 de luni.

În ceea ce priveşte proiectul Motivezi şi îndepărtezi abandonul!, vor exista campanii de înscriere a copiilor la şcoală, întâlniri cu membrii comunităţii pentru a prezenta importanţa înscrierii şi frecventării şcolii, identificarea şi prioritizarea nevoilor, derularea unor şedinţe de consiliere a elevilor, ateliere de lucru pentru antepreşcolari şi preşcolari, programul şcoală după şcoală, acordarea de sprijin financiar pentru membrii grupului ţintă”, a arătat preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea.

Biroul de presă al Consiliului Judeţean Maramureş