Sunteți aici: Comunicate de presă


A III-a ediţie a „Zilelor Maramureşului” – eveniment organizat de Consiliul Judeţean Maramureş - se va desfăşura în perioada 18-23 mai 2017. Manifestarea îşi propune valorificare şi promovarea identităţii culturale a Maramureşului, a valorilor sale materiale şi spirituale, printr-o serie de acţiuni derulate atât în Baia Mare cât şi în mai multe localităţi din judeţ. Toate instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Maramureş vor fi angrenate în manifestare, prin organizarea unor expoziţii şi vernisaje, a unor simpozioane şi seminarii, programul fiind unul amplu şi diversificat.

Unul dintre principalele puncte de atracţie a celei de-a III-a ediţii a Zilelor Maramureşului se va desfăşura în data de 20 mai 2017 la Aeroportul Internaţional Maramureş.

Calendarul ședinței de atribuire electronică din data de 12.06.2016 pentru Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pe perioada 01.01.2014-30.06.2019 pentru traseele din programul de transport ale căror licenţe de traseu au fost predate de către operatorii de transport ARR Maramureș.

Concursul “Beneficiile unei alimentații sănătoase - Ediția a II-a” (prezentare Power Point de maxim 10 slide-uri), se desfășoară în perioada 16.05.2017-23.05.2017 și are în vedere promovarea și încurajarea consumului de fructe proaspete în rândul elevilor pentru menținerea unui stil de viață sănătos.

O lecţie emoţionantă despre formele de locuire ale omului tradiţional, despre relaţia sa cu casa, biserica, satul şi neamul a fost susţinută, azi 12 mai 2017, de conf. dr. Delia Suiogan, la Centrul de Informare Turistică din Săcălăşeni. Acţiunea este prima din şirul manifestărilor pe care Consiliul Judeţean Maramureş le organizează în perioada de sustenabilitate a proiectului „Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord”, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de Intervenţie-5.1. Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe.