Sunteți aici: Comunicate de presă

ANUNŢ privind organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de parteneriat cu un partener/consorțiu în vederea scrierii şi implementării unui proiect POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.1.Încurajarea creării de locuri de muncă bazate pe inovare este obiectivul principal al proiectul ’’SMART EUROPE- Strategii inteligente prin crearea de locuri de muncă bazate pe inovare în regiuni din Europa’’, un proiect finanțat prin Programul Interreg IV C, implementat de Consiliul Judeţean Maramureş, prin Biroul de Relaţii Internaţionale şi Relaţii cu Presa.

 

Unul dintre obiectivele principale ale acestui proiect este diseminarea instrumentelor de politici regionale şi bunele practici colectate în urma derulării acestui proiect, tuturor factorilor direct interesați.

 

Consiliul Judeţean Maramureş organizează, începând din 20 iunie 2014, un concurs de idei pentru selectarea, identificarea şi premierea unui model de semn-simbol de intrare în judeţul Maramureş. 

 

Regulamentul de desfăşurare, calendarul de organizare și documentele necesare se pot viziona pe site-ul Consiliului Judeţean Maramureş, http://www.cjmaramures.ro.

 

Astăzi, 17 iunie 2014, a avut loc instalarea noului director  (interimar, pe o perioadă de 6 luni) al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, Alina Coste Mădăras.

 

Ea a fost numită – prin dispoziţia preşedintelui CJ Maramureş nr. 161/10.06.2014 - după ce, ieri ,Consiliul Judeţean Maramureş a primit Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 24289/2014.

La interval de două zile de la validarea primelor două documentaţii de atribuire în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), alte două documentaţii, din cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş”, au fost validate în SEAP.