Sunteți aici: Comunicate de presă
Ședința Consiliului Judeţean Maramureş de azi, 18 martie 2015, a fost suspendată la cerere, pentru cinci minute. Întrucât, după suspendare, cvorumul nu s-a mai întrunit, şedinţa s-a suspendat până la ora 23.00, a aceleiaşi zile. Aceasta va fi reluată cu dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi.

Săptămâna trecută, Uniunea Judeţeană Sanitas Maramureş a remis un comunicat de presă în care afirma că sunt tergiversate negocierile privind semnarea acordului de aderare a unităţii din Asistenţă Socială la Contractul Colectiv de Muncă la nivel de grup. Potrivit comunicatului semnat de preşedintele Uniunii Judeţene Sanitas Maramureş, Mircea Ciocan, sindicatele afiliate la Cartel Alfa Maramureş se opun acestei aderări.

În perioada 9-14 Martie 2015, o delegaţie oficială a Consiliului Judeţean Maramureş condusă de dl. vicepreşedinte Emil Marinescu, din care au mai făcut parte dl Dumuţa Dumitru secretarul judeţului Maramureş şi d-na Mihaela Liţe - şef birou, Biroul Relaţii Externe au vizitat municipalitatea şi districtul Panevežys din Lituania, în vederea semnării Înţelegerii de cooperare dintre judeţul Maramureş, municipiul Panevežys şi districtul Panevežys.

Bilanţul pe ultimele şase luni a Autorităţii de Transport din cadrul Consiliului Judeţean Maramureş relevă faptul că, în această perioadă, au fost eliberate 54 licențe de traseu pentru curse regulate speciale. Dintre acestea 20 de licențe sunt pentru elevi și 34 de licențe pentru angajați. S-au efectuat 45 de controale privind respectarea de către cei 22 operatori de transport a programului de transport public județean 2014-2019 pentru curse regulate și regulate speciale.

Comisia de selecţie numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş nr. 84/07.04.2014 şi modificată prin Dispoziţia nr. 34/02.02.2015, face public rezultatul obţinut în urma interviului suţinut în data de 12 martie 2015, de candidaţii admişi pentru proba interviului, în vederea desemnării a 2 (doi) membri în Consiliul de Adminstraţie la Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Baia Mare”.

Au fost admiși Gîrdea Marius Ioan, Buta iorel, Niculescu-Ţâgârlaş Cristian Augustin și Runcan Petru Ştefan .