Sunteți aici: Coordonate economiceSituaţia comparativă 2012-2011 pe domenii de activitate

Situaţia comparativă 2012-2011 pe domenii de activitate

1. Cercetare, Dezvoltare, High-Tech

 

Acest domeniu cuprinde societăţile comerciale care au ca obiect de activitate servicii în tehnologia informaţiei, industria de echipamente electronice, electrice şi optice, telecomunicaţii. Acest sector economic a cunoscut în Maramureş un trend de dezvoltare dinamic astfel că, în ultimii s-a înregistrat o dublare a cifrei de afaceri, profit şi salariaţi cu cele mai mici pierderi.

 

Anul Nr. societăţi

Cifra de afaceri

mii lei

Profit brut

mii lei

Pierderi brute

mii lei

Nr. salariaţi
2012 242 1139015 68619 2615 4145
2011 241 1193922 61118 4821 4167
2012/2011 (%) 100,41 95,4 112,27 54,24 99,47

 

2. Industrie

 

Industria constituie primul pilon de susţinere a economiei maramureşene, acest sector cuprinzând industria lemnului şi mobilei, industria extractivă şi prelucrătoare, industria produselor primare, producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice, termice, a gazelor naturale şi a apei, industria de maşini şi echipamente, industria metalurgică, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, industria uşoară (produse textile, tricotaje, confecţii, îmbrăcăminte), industria alimentară (prelucrarea cărnii, produse lactate, produse de morărit şi panificaţie).

 

Anul Nr. societăţi

Cifra de afaceri

mii lei

Profit brut

mii lei

Pierderi brute

mii lei

Nr. salariaţi
2012 1800 4108695 214617 84547 31266
2011 1806 3877294 183756 112875 30625
2012/2011 (%) 99,67 105,79 116,79 74,9 102.09

 

3. Construcţii

 

Acest sector a fost cel mai afectat de criza economică şi financiară în intervalul studiat. Domeniul construcţiilor are 25,52% din pierderile înregistrate la nivelul judeţului.

 

Anul Nr. societăţi

Cifra de afaceri

mii lei

Profit brut

mii lei

 

Pierderi brute

mii lei

 

Nr. salariaţi
2012 1795 1009317 53046 82063 8801
2011 1820 1112280 61221 31032 9051
2012/2011 (%) 98,63 90,74 86,65 264,44 97,24

 

4. Servicii

 

Acest sector cuprinde serviciile de consultanţă şi contabilitate, servicii de publicitate, editare, tipărire şi mass-media, reparaţii, servicii de colectat şi reciclat deşeuri, salubritate, învăţământ, sănătate, servicii imobiliare. Este un serviciu cu o mare diversitate de activităţi, dar cu un aport mic (8,63%) din cifra de afaceri a judeţului şi cu un adaos substanţial la pierderi (16,51%).

 

Anul Nr. societăţi

Cifra de afaceri

mii lei

Profit brut

mii lei

Pierderi brute

mii lei

Nr. salariaţi
2012 2508 982722 108877 53105 7758
2011 2500 813785 78619 105760 7451
2012/2011 (%) 100,32 120,76 138,49 50,21 104,12

 

5. Transporturi

 

Acest sector a fost întotdeauna bine dezvoltat în Maramureş, mai ale pe segmentul transportului de mărfuri, ca urmare a creşterii cerinţelor de transport mărfuri de către exportatorii şi importatorii maramureşeni, dar şi pe segmentul transportului de persoane datorită cererilor din partea emigranţilor din această zonă. Dezvoltare e facilitată şi de poziţia geografică a judeţului în harta economică a Europei, care a permis scurtarea parcursului în zona centrală şi vestică a continentului cu 500-1.000 km. Aceste elemente constituie avantaje pentru menţinerea şi îmbunătăţirea principalilor indicatori economico-financiari ai anului 2012, comparativ cu cei realizaţi în 2011.

 

Anul Nr. societăţi

Cifra de afaceri

mii lei

Profit brut

mii lei

Pierderi brute

mii lei

Nr. salariaţi
2012 1146 785282 31059 20302 4352
2011 1130 699492 24981 23250 3991
2012/2011 (%) 101,42    112,26 124,33 87,32 109,05

 

6. Comerţ 

 

Acest sector constituie al doilea pilon de susţinere pentru economia maramureşeană. Domeniul studiat include comerţul cu autoturisme şi autovehicule, comerţul cu ridicata de produse alimentare şi industriale, comerţul cu amănuntul de produse alimentare, carburanţi, echipamente informatice şi de telecomunicaţii, produse de uz casnic şi alte bunuri în magazine nespecializate şi specializate sau efectuate prin chioşcuri şi pieţe. În raportarea prezentată la nivel de judeţ nu sunt cuprinse super şi hiper market-urile. Sectorul deţine cel mai mare număr de societăţi 29,58% din societăţile active înregistrate la OJRC Maramureş şi se află pe locul 2 ca număr de salariaţi, după industrie şi pe locul 3 la pierderile brute, deţinând 17,63% - realizat de peste 1.000 de firme.

 

Anul Nr. societăţi

Cifra de afaceri

mii lei

Profit brut

mii lei

Pierderi brute

mii lei

Nr. salariaţi
2012 3537 3052843 101774 56704 11673
2011 3639 2962497 95058 57329 12159
2012/2011 (%) 97,2 103.05 107,07 98,91 96

 

7. Turism

 

La acest capitol sunt incluse: alimentaţia publică, baruri, hoteluri, agenţii turistice, tur-operatori, pensiuni, înregistrate ca societăţi comerciale şi care raportează bilanţuri contabile. Contribuţia turismului nu este foarte substanţială la nivelul economiei judeţului Maramureş.

 

Anul Nr. societăţi

Cifra de afaceri

mii lei

Profit brut

mii lei

Pierderi brute

mii lei

Nr. salariaţi
2012 743 150589 5006 14687 2812
2011 764 135957 3118 12855 2805
2012/211 (%) 97,25 110.76 160,53 114,25 100,25

 

8. Agricultură, pescuit, piscicultură


Aceste raportări sunt doar pentru firmele care au înregistrat bilanţuri contabile, activităţile încadrate în această categorie fiind cultivarea plantelor, creşterea animalelor, fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor şi serviciile conexe.

 

Anul Nr. societăţi

Cifra de afaceri

mii lei

Profit brut

mii lei

Pierderi brute

mii lei

Nr. salariaţi
2012 185 148140 4300 7616 517
2011 178 132803 3066 7919 539
2012/2011 (%) 103,93 111,55 140,26 96,18 95,92

 

 

Indicatori economico-financiar în mediul urban

 

  1. Cifra de afaceri – 9.055,11 mil lei (79,59% din totalul înregistrat la nivelul judeţului), din care se distanţează Baia Mare cu 6.368,90 mil lei (55,98%), urmând Sighetu Marmaţiei cu 7,45%
  2. Profitul brut – 456,17 mil lei (77,67%) din profitul total realizat în judeţ, din care Baia Mare deţine 317,78 mil lei (54,11%) iar Sighetu Marmaţiei – 7,82%
  3. Pierderi – 274,95 mil lei (85,48%), din care Baia Mare deţine 233,64 mil lei (72,64%) din totalul pierderilor înregistrate la nivelul judeţului.
  4. Numărul salariaţilor raportaţi şi localizaţi în zona urbană a fost de 61.368 persoane, reprezentând 86,04% din totalul salariaţilor înregistraţi în bilanţurile firmelor din judeţ. În municipiul Baia Mare, numărul salariaţilor este de 41.568 persoane, respectiv 58,28% din totalul judeţului. În Sighetu Marmaţiei erau înregistraţi în momentul raportării 7.257 salariaţi (10,17%).
  5. Productivitatea muncii – 147,55 mii lei/salariat.

 

Indicatori economico-financiari în mediul rural

 

  1. Cifra de afaceri în zona rurală pe total judeţ raportată la bilanţuri a fost de 2.321,50 m mil. lei (20,41% din total judeţ). Din cele 63 de comune se remarcă rezultate de excepţie în comunele limitrofe oraşelor şi municipiilor, în mod special acolo unde s- au atras investitori străini sau autohtoni şi unde li s-au oferit facilităţi pentru a realiza investiţia. Pe primul loc se află comuna Fărcaşa în care se realizează o cifră de afaceri de 873,39 mil lei (7,68% din cifra totală a judeţului), urmată de comuna Recea cu 452,30 mil lei (3,98%).
  2. Profitul brut realizat pe total judeţ în zona rurală – 131,13 mil. lei (22,33%)
  3. Pierderi – 14,52% din totalul înregistrat al judeţului
  4. Salariaţi – 9.955 (13,96%) din totalul judeţului
  5. Productivitatea muncii – 233,18 mii lei/salariat.
Mai multe din această categorie: « Situaţia economică 2012