Sunteți aici: Coordonate economiceSituaţia economică 2012

Situaţia economică 2012

Conform ultimei analize a Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş, la 31 decembrie 2012, la OJRC Maramureş erau înmatriculate 32.439 persoane juridice şi 26.795 persoane juridice.

 

Înmatriculări în 2012 

 

Înmatriculări În 2012 2012 comparativ cu 2011
Persoane juridice 1059 97,40%
Persoane fizice 2039 106,50%

 

Firme inactive la 31 decembrie 2012 

 

Motiv În 2012 2012 comparativ cu 2011
Suspendare de activitate 629 130,20%
Insolvenţă 582 126,70%
Dizolvare 405 137,30%
Radiate 1262 112,80%
Total 2878  

 

 Societăţi active la 31 decembrie 2012

 

Societăţi active În 2012 2012 comparativ cu 2011
Total 12935 105,90%

 

Situaţia firmelor grupate pe domenii de activitate în 2012                                                                                                                                

Domeniu Nr. societăţi

Cifra de afaceri

mii lei

Profit brut

mii lei

Pierderi brute

mii lei

Nr. salariaţi
Cercetare, Dezvoltare şi High-Tech 242 1139015 68619 2615 4145
Industrie 1800 4108695 214617 84547 31266
Agricultură, pescuit, piscicultură 185 148140 4300 7616 517
Construcţii 1795 1009317 53046 82063 8801
Servicii 2508 982722 108877 53105 7758
Transporturi 1146 785282 31059 20302 4352
Comerţ 3537 3052843 101774 56704 11673
Turism 743 150589 5006 14687 2812
Total judeţ 11956 11376602 587298 321640 71324

 


Aportul firmelor grupate pe clase de mărime în 2012, raportat la total judeţ

 

 • Cifra de afaceri: micro şi IMM-urile au realizat 70,90% din cifra judeţului; întreprinderile mari 13,21% şi întreprinderile foarte mari 15,89%.
 • Profitul brut, realizat şi raportat de micro şi IMM, a fost 72,43%, întreprinderile mari 14,23% şi întreprinderile foarte mari 13,34%.
 • Pierderile brute raportate au fost de 99,66% la micro şi IMM, la întreprinderile foarte mari 0,34%.
 • Numărul de salariaţi la micro şi IMM a fost de 53,118 persoane, la întreprinderile mari de 10.668 persoane şi la întreprinderile foarte mari de 7.538 persoane.
 • Productivitatea muncii realizată şi raportată a fost de 151,84 mii lei/salariat la micro şi IMM; de 140,86 mii lei/salariat la întreprinderile mari şi de 239,89 mii lei/salariat la întreprinderile foarte mari.

Potrivit ultimei statisticii realizate de Camera de Comerţ şi Industrie la nivelul finalului de an 2012, în ceea ce priveşte gradul de încărcare cu societăţi comerciale – raportat la 10.000 locuitori, situaţia în Maramureş, stă astfel:

 • Media pe judeţ – 249,78 firme/10.000 locuitori – în scădere cu 12.05 firme la 10.000 locuitori în comparaţie cu anul precedent;
 • Media pe zona Maramureşul de Vest – 324,37 firme/10.000 locuitori, în scădere cu 21 firme la 10.00 locuitori faţă de anul precedent;
 • Media pe zona Maramureşul de Este – 146,10 firme/10.000 locuitori, cu o scădere de aproximativ 1,79 firme la 10.000 locuitori;
 • Media pe zona urbană a judeţului – 359,19 firme /10.000 locuitori;
 • Media pe zona rurală a judeţului – 101,69 firme/10.000 locuitori;
 • Municipiul Baia Mare are 538,64 firme/10.000 locuitori, în scădere cu 59,32 firme la 10.000 locuitori;
 • Municipiul Sighetu Marmaţiei – 263,28 firme/10.000 locuitori.

 

Maramureşul de Est – a realizat o cifră de afaceri de 1.860,51 mii lei (16,35%), un profit brut de 90,78 mil. lei (15,46%) şi pierderi în sumă totală de 32,94 mil lei (10,24%) cu un personal angajat de 14.671 salariaţi (20,57%). Productivitatea muncii a fost de 126,82 mii lei/salariat.

 

Maramureşul de Vest a realizat cifra de afaceri de 9.516,10 mil lei (83,65%), un profit brut de 496,52 mil. lei (84,54%), pierderi de 288,70 mil lei (89,76%) şi salariaţi 56.653 angajaţi (79,43%). Productivitatea muncii a fost de 167,97 mii lei/salariat.

 

Concluzia acestei statistici este că există o dezvoltare diferenţiată şi disproporţionată a economiei şi a resurselor umane, materiale şi financiare proprii, a localităţilor din aceste zone, ceea ce generează nemulţumiri din partea locuitorilor aparţinând zonelor defavorizate ale judeţului.