Sunteți aici: Coordonate geograficeRețea hidrografică și climă

Rețea hidrografică și climă

Reţeaua hidrografică

 

Judeţul Maramureş este caracterizat printr-o reţea hidrografică bogată, cu o lungime de 3.000 km. Râurile judeţului Maramureş aparţin de două mari bazine hidrografice: Tisa şi Someş. 

 

Tisa superioară adună toţi afluenţii care au izvoarele pe versanţii sud-vestici ai Munţilor Maramureşului şi nordul Munţilor Rodnei şi pâraiele care coboară din Munţii Gutâi-Ţibleş. La ieşirea din munţi, Tisa primeşte râul Vişeu care, la rândul său, străbate Depresiunea Maramureşului, apoi Vaserul, şi Ruscova. Are ca afluenţi: Negoiescu, Izvorul Dragoş şi Repedea, care drenează şi o parte din lacurile glaciare din Munţii Rodnei.


Someşul este cel mai mare râu care străbate partea de sud-vest a judeţului, având ca afluenţi importanţi Sălajul şi Lăpuşul. Râul Lăpuş, izvorăşte de sub Vârful Văratecului şi este colectorul apelor de pe versanţii sudici ai munţilor Gutâi, Ţibleş şi Lăpuş. Are ca afluenţi mai importanţi: Rohia, Suciu, Cavnic şi Săsar. 

 

Hidrografia judeţului este completată de o serie de lacuri naturale şi antropice. Înălţimile cele mai mari din Munţii Rodnei adăpostesc lacurile glaciare Iezer şi Buhăiescu. În partea nord-vestică a lanţului vulcanic se află lacuri instalate fie pe aglomerate vulcanice, cum sunt cele de sub Creasta Cocoşului sau Platoul Izvoarele, fie pe glacisuri ca lacurile din piemontul Şatra Pintii. În apropiere de Baia Sprie se află Lacul Albastru, cu un diametru ce 60-70 m şi o adâncime de 5 m. Este unic prin origine – fiind format prin prăbuşirea unei galerii de mină. La Ocna Şugatag se află lacuri de dizolvare şi prăbuşire a unor ocne cu exploatări străvechi de sare.  În apropiere de Baia Sprie – se află Lacul Bodi.

 

Clima

 

Teritoriul Maramureşului se caracterizează printr-o climă temperat continentală cu nuanţe moderate. Clima judeţului este condiţionată de poziţia acestuia în cadrul teritoriul ţării, de influenţa sistemelor barice, siberian, irlandez şi mediteranean, precum şi de diversitatea formelor de relief. Potrivit statisticilor, în medie 275 de zile pe an au temperaturi pozitive. Analiza temperaturilor medii lunare conduce la concluzia că luna cea mai călduroasă din an este iulie, iar cea mai rece ianuarie. Cantităţile de precipitaţii sunt printre cele mai ridicate din ţară, aproximativ 70% din suprafaţa judeţului primind între 900-1.000 mm precipitaţii pe an. 
În Depresiunea Baia Mare clima are nuanţe mediteraneene.

 

Mai multe din această categorie: « Relief Soluri, floră și faună »