Sunteți aici: Coordonate geograficeSoluri, floră și faună

Soluri, floră și faună

Soluri

 

Judeţul Maramureş se caracterizează printr-un variat înveliş de soluri, acesta reflectând caracterul complex al factorilor naturali care condiţionează formarea sa: soluri brune argilice brune podzolice, podzolice argilo-iluviale, pseudogleice, brune-acide, andosolurile, solurile brune, solurile humico-silicatice, litosolurile, aluviunile şi solurile aluviale.

 

 

Flora şi fauna

 

Diversitatea reliefului este reflectată şi în diversitatea florei şi faunei, pe suprafaţa judeţului Maramureş fiind identificate aproape toate zonele de vegetaţie existente în ţară. Bine individualizat, etajul alpin se întâlneşte la altitudini de 1.900-2.000 m. Principalele componente ale vegetaţiei ierboase sunt: rugina, păruşca, lichenul renilor, coarna, clopoţelul alpin, piciorul cocoşului alpin, garofiţa Rodnei. Etajul subalpin este bine conturat nu doar în Munţii Rodnei ci şi în Munţii Maramureşului şi Ţibleş. Caracteristic pentru acest etaj este apariţia speciilor lemnoase de arbuşti boreal-alpin: jneapănul, ienupărul, arinul de munte, smârdarul, afinul, merişorul. Pe etajul 800-900 m, elementul principal îl constituie molidul, însoţit de paltin şi scoruş. Etajul inferior, situat la altitudini mai mici, este foarte bine reprezentat în Maramureş şi e format din păduri de amestec şi păduri de foioase. 
Fauna Maramureşului este reprezentată în zona forestieră de specii de interes cinegetic: ursul, cerbul, căpriorul, mistreţul, râsul, lupul, vulpea, jderul, capra neagră, cocoşul de munte și iepurele.

 

Mai multe din această categorie: « Rețea hidrografică și climă