Sunteți aici: CulturaPatrimoniu cultural

Patrimoniu cultural

Patrimoniul cultural al Maramureșului e valoros în toate cele trei componente ale sale:

 

- patrimoniu cultural material  imobil; 

- patrimoniu cultural material  mobil;

- patrimoniu cultural imaterial.

 

Patrimoniul cultural conferă judeţului nostru o identitate inconfundabilă și un potenţialul turistic ce poate deveni o componentă importantă a dezvoltării durabile a judeţului.

 

Patrimoniul cultural material imobil

 

Valoarea arhitecturală, artistică, istorică a patrimoniului cultural material imobil construit din Maramureș este reliefat pregnant de cele 8 biserici de lemn, incluse în Lista Patrimoniului Cultural Mondial (UNESCO). Totodată, judeţul Maramureş are incluse în Lista Monumentelor Istorice 2010  un număr de 582 obiective.

 

Lista Monumentelor istorice din Maramureș

 

Patrimoniul cultural material mobil

 

Valoarea patrimoniului cultural mobil  e dată cu precădere de cărţi vechi şi icoane clasate sau susceptibile a fi clasate în categoria „Tezaurul patrimoniului cultural naţional”.  De asemenea, un aspect important îl reprezintă creaţiile artiştilor plastici reuniţi în mişcarea „Şcoala băimăreană de pictură” sau „Centrul Artistic Baia Mare” şi în filiala Baia Mare a Uniunii Artiștilor Plastici (UAP). În muzeele și colecțiile din Marmureș se află 258 de bunuri culturale clasate.

 

Muzee și colecții din Maramureș

 

Patrimoniul cultural imaterial

 

Valoarea patrimoniului imaterial e dată de marea bogăţie de tradiţii şi de obiceiuri din zone etnofolclorice consacrate - Ţara Maramureşului, Ţara Lăpuşului, Ţara Chioarului, Ţara Codrului, dar și de evenimente culturale majore – precum „Horea cu noduri”, „Tânjaua de pe Mara”, „Festivalul datinilor şi obiceiurilor de iarnă - Marmaţia”, „Udătoriul din Şurdeşti”, „Horea la Prislop”  ș.a.

 

Manifestări tradiționale

 

Mai multe din această categorie: « Pictură