Sunteți aici: EvenimenteS-a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş”

S-a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş”

Ieri, 07.01.2014, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Zamfir Ciceu, a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş”. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem durabil de management al deşeurilor la standarde europene în judeţul Maramureş, prin îmbunătăţirea serviciilor şi reducerea numărului de depozite neconforme din judeţ, în conformitate cu practicile şi politicile Uniunii Europene şi în contextul Axei prioritare 2 din Programul Operaţional Sectorial „Mediu”. Sistemul de management al deşeurilor va îmbunătăţi calitatea mediului şi condiţiile de viaţă ale locuitorilor din judeţul Maramureş.

 


Valoarea totală a proiectului este de  229.148.934 lei  fără TVA. Valoarea eligibilă a proiectului conform POS Mediu – 208.315.172 lei – fără TVA din care:

 

 • Valoarea eligibila nerambursabilă din FEDR şi buget de stat – 206.232.019 lei – fără TVA  (ceea ce reprezintă 99% din valoarea eligibilă a proiectului conform POS Mediu)
 • Contribuţia beneficiarului din bugetul local – 2.083.153 lei – fără TVA (ceea ce reprezintă 1% din valoarea eligibilă a proiectului conform POS Mediu)
 • Valoarea proiectului alta decât cea eligibilă conform POS Mediu fără TVA – 20.833.762 lei  din  care:
 • Valoarea TVA aferentă valorii eligibile a proiectului conform POS Mediu – 46.238.643 lei
 • Valoarea TVA aferenta altei valori decât cea eligibilă conform POS Mediu  - 4.624.363 lei

         

Componente incluse în cadrul proiectului: 

 

 • Colectarea selectivă a deşeurilor în patru zone;
 • Construcţia a trei staţii de transfer în Moisei (31.000 tone/an), Târgu Lăpuş (10.000 tone/an) şi Sighetu Marmaţiei (25.000 tone/an);
 • Construcţia unui centru de management integrat al deşeurilor la Sârbi;
 • Construirea primei celule din cele patru a depozitului ecologic de deşeuri Sârbi (450.000 mc);
 • Închiderea şi reabilitarea depozitelor neconforme;
 • Construirea a 7 centre de colectare a deşeurilor voluminoase (Baia Mare, Târgu Lăpuş, Seini, Şomcuta Mare, Sighetu Marmaţiei, Vişeu de Sus, Borşa);
 • Asistenţă tehnică privind managementul proiectului şi supervizare a lucrărilor, incluzând măsuri de publicitate şi conştientizare a publicului în vederea reducerii cantităţii de deşeuri la sursă sau colectarea selectivă a materialelor  reciclabile şi a deşeurilor biodegradabile la sursă.

 

Contractul de finanţare va intra în vigoare după ce va fi semnat de Ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice, durata lui fiind până la 31 decembrie 2015, cu posibilitatea prelungirii lui cu acordul finanţatorului.