Sunteți aici: Informatii publiceAchizitii publice


Solicitare oferte de preț în vederea stabilirii unei valori estimate totale fără TVA pentru viitoarea procedură de achiziție publică a unor servicii realizare materiale de informare și promovare a zonei Mara-Cosău, în perioada de sustenabilitate a proiectului.

Cercetare de piaţă în vederea stabilirii unei valori estimate totale fără TVA pentru viitoarea procedură de achiziție publică al cărui obiect îl constituie prestarea de „Servicii de expertiză tehnică aferente recepției la finalizarea execuției lucrărilor de construcție a Centrului de Vizitare din Pasul Prislop–Parcul Național Munții Rodnei”.

Consiliul Judeţean Maramureş cu sediul pe strada Gh. Şincai, nr 46, Baia Mare, doreşte atribuirea unui contract de achiziţie publică al cărui obiect îl constituie prestarea de „Servicii de arhivare”.

Consiliul Județean Maramureș derulează achiziție publică pentru atribuirea prin cumparare directa – servicii de realizare a unui studiu pedologic in vederea introducerii in intravilan a unor terenuri care fac obiectul PUZ-Centru de echitatie in comuna Recea, Judetul Maramures.

Cercetare de piata valoare estimata fara TVA servicii Elaborare documentaţie de autorizare a lucrărilor de intervenţii și elaborare documentație în vederea obținerii autorizației de construire pentru obiectivul „Centru transfrontalier de dezvoltare inovare - în domeniul protecției, conservării și valorificării durabile a patrimoniului natural (CTDI)”

Cercetare de piața cu privire la stabilirea prețului estimat pentru lansarea procedurii de achiziție publica de atribuire a contractului de „Servicii de expertiză tehnică post execuţie a Proiectului Tehnic şi execuţiei lucrărilor de construire la Centrul de Vizitare din Pasul Prislop - Parcul Naţional Munţii Rodnei”.