Sunteți aici: Informatii publiceAchizitii publice


Cercetare de piata valoare estimata fara TVA servicii Elaborare documentaţie de autorizare a lucrărilor de intervenţii și elaborare documentație în vederea obținerii autorizației de construire pentru obiectivul „Centru transfrontalier de dezvoltare inovare - în domeniul protecției, conservării și valorificării durabile a patrimoniului natural (CTDI)”

Cercetare de piața cu privire la stabilirea prețului estimat pentru lansarea procedurii de achiziție publica de atribuire a contractului de „Servicii de expertiză tehnică post execuţie a Proiectului Tehnic şi execuţiei lucrărilor de construire la Centrul de Vizitare din Pasul Prislop - Parcul Naţional Munţii Rodnei”.
Consiliul Județean Maramureș derulează achiziție publică pentru achiziţia Servicii de verificare a proiectelor aferente lucrarilor de investiții din cadrul proiectului” Reabilitarea Palatului Administrativ”. Cod CPV principal: 71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor.

Consiliul Județean Maramureș derulează achiziție publică pentru achiziţia Furnizare Papetarie si birotica. Cod CPV principal: 30192700-8 - Papetarie (Rev.2)

Consiliul Judetean Maramures deruleaza procedura de Sevicii de audit financiar in cadrul proiectului Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Maramures.
În vederea atribuiri contractului pentru servicii de formare și perfecționare profesională pentru funcționarii publici si personalul contractual, pe anul 2017, pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică Consiliul Judeţean Maramureş publică Invitaţia şi Documentaţia de atribuire pentru achiziţia mai sus menţionată.