Sunteți aici: Informatii publiceAchizitii publice

În vederea derulării procedurii “Spaţiu publicitar în presa locală”, privind realizarea proiectului “ Reducerea riscurilor la nivel judeţean printr-o mai bună comunicare în cadrul comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă” Cod SMIS 22756, finanţat prin Fondul Social European , Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, contract de finanţare nr.309/03.03.2012, pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică Consiliul Judeţean Maramureş publică ataşat documentaţia de atribuire aferentă achiziţiei menţionate.

În vederea derulării procedurii "Servicii lectori seminarii" - Procedură reluată privind realizarea proiectului "Reducerea riscurilor la nivel judeţean printr-o mai bună comunicare în cadrul comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă” Cod SMIS 22756, finanţat prin Fondul Social European , Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, contract de finanţare nr.309/03.03.2012, pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică Consiliul Judeţean Maramureş publică ataşat documentaţia de atribuire aferentă achiziţiei menţionate.

În vederea derulării procedurii "Servicii lectori seminarii" - Procedură reluată privind realizarea proiectului "Reducerea riscurilor la nivel judeţean printr-o mai bună comunicare în cadrul comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă" Cod SMIS 22756, finanţat prin Fondul Social European , Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, contract de finanţare nr.309/03.03.2012, pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică Consiliul Judeţean Maramureş publică ataşat documentaţia de atribuire aferentă achiziţiei menţionate.

În vederea derulării procedurii "Servicii tipărire publicaţii şi materiale promoţionale" - procedură reluată privind realizarea proiectului "Reducerea riscurilor la nivel judeţean printr-o mai bună comunicare în cadrul comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă" Cod SMIS 22756, finanţat prin Fondul Social European , Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, contract de finanţare nr.309/03.03.2012, pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică Consiliul Judeţean Maramureş publică ataşat documentaţia de atribuire aferentă achiziţiei menţionate.

În vederea reluării modalităţii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru Servicii organizare şi participare evenimente în cadrul proiectului „Moştenire maramureşeană între Mara şi Cosău”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, cod proiect SMIS 25363, contract de finanţare nr. 2029/09.08.2011, pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică Consiliul Judeţean Maramureş publică ataşat documentele aferente achiziţiei menţionate şi invită toţi operatorii economici interesaţi la depunerea de oferte în acest sens.

În vederea derulării procedurii Servicii de consultanţă în domeniul managementului execuţiei obiectivului investiţiei Centrul de Vizitare din Pasul Prislop – Parcul Naţional Munţii Rodnei – Procedură reluată a doua oară privind realizarea proiectului “Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei” Cod SMIS 16819 NR.100784/30.11.2010 finanţat prin Programul Operaţional Sectorial ” Mediu” 2007-2013 pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică Consiliul Judeţean Maramureş publică ataşat invitaţia de participare şi documentele aferente achiziţiei menţionate.