Sunteți aici: Informatii publiceAchizitii publice

În vederea derulării procedurii de atribuire a contractului de Servicii de asistenţă şi consultanţă juridică şi de reprezentare juridică în cadrul acţiunii în instanţă privind litigiul dintre Consiliul Judeţean Maramureş şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului referitor la aplicarea de corecţii financiare în cadrul proiectului în cadrul proiectului „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, Cod SMIS 11363, finanţat prin Programul Operaraţional Regional 2007-2013, pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică Consiliul Judeţean Maramureş publică ataşat documentele aferente achiziţiei menţionate şi invită toţi operatorii economici interesați la depunerea de oferte în acest sens.

Judeţul Maramureş reprezentat prin Consiliul Judeţean Maramureş vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului de Servicii de asistenţă şi consultanţă juridică şi de reprezentare juridică în cadrul acţiunii în instanţă privind litigiul dintre Consiliul Judeţean Maramureş şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (fost Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) referitor la aplicarea de corecţii financiare în cadrul proiectului „Reabilitare traseu de drum judeţean Baia Sprie (DN18) – Cavnic (DJ184) – Ocna Şugatag (DJ109F) – Călineşti (DJ185) – Bârsana (DJ185)” cod CPV: 79111000-5 Servicii de consultanţă juridică.

În vederea derulării procedurii "Servicii lectori seminarii" - Procedură reluată privind realizarea proiectului "Reducerea riscurilor la nivel judeţean printr-o mai bună comunicare în cadrul comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă", Cod SMIS 22756, finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, contract de finanţare nr. 309/03.03.2012, pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică Consiliul Judeţean Maramureş publică ataşat documentaţia de atribuire aferentă achiziţiei menţionate.

În vederea derulării procedurii "Servicii lectori seminarii" - Procedură reluată privind realizarea proiectului "Reducerea riscurilor la nivel judeţean printr-o mai bună comunicare în cadrul comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă", Cod SMIS 22756, finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, contract de finanţare nr. 309/03.03.2012, pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică Consiliul Judeţean Maramureş publică ataşat documentaţia de atribuire aferentă achiziţiei menţionate.

Judeţul Maramureş reprezentat prin Consiliul Judeţean Maramureş vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului de servicii Verificare proiect tehnic "Revizie proiect Reabilitare traseu de drum judeţean Baia Sprie (DN18) - Cavnic (DJ184) - Ocna Şugatag (DJ 109F) - Călineşti (DJ185) - Bârsana (DJ 185)" cod CPV: 71322500-6 Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport. Pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică Consiliul Judeţean Maramureş publică ataşat invitaţia de participare şi documentele aferente achiziţiei menţionate.

Judeţul Maramureş reprezentat prin Consiliul Judeţean Maramureş vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului de servicii de exploatare a rezultatelor proiectului “ECOTUR-turism în zona transcarpatică” finanţat prin schema de finanţare PHARE CBC 2006 în centrul de vizitare/informare/documentare din comuna Leordina. Pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică Consiliul Judeţean Maramureş publică ataşat invitaţia de participare şi documentele aferente achiziţiei menţionate.