Sunteți aici: Informatii publiceAchizitii publice

În vederea derulării procedurii "Servicii lectori seminarii" în cadrul proiectului "Reducerea riscurilor la nivel judeţean printr-o mai bună comunicare în cadrul comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă" finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Regional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică Consiliul Judeţean Maramureş publică ataşat documentaţia de atribuire aferentă achiziţiei menţionate.

Judeţul Maramureş, reprezentat prin Consiliul Judeţean Maramureş, vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului de prestare Servicii de cadastru pentru înscrierea în cartea funciară a imobilelor situate în Baia Mare, str. Progresului nr. 17 (Policlinica nr. 2), prin aciziție directă.

În vederea derulării procedurii “Servicii de traducere şi interpretare în/din limba engleză în cadrul proiectelor implementate de Consiliul Judeţean Maramureş în cadrul Programului INTERREG IV C„ finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminatoriu al operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică, atașat Consiliul Judeţean Maramureş publică documentaţia aferentă achiziţiei menţionate.

În vederea derulării procedurii “Servicii de traducere şi interpretare în/din limba engleză în cadrul proiectelor implementate de Consiliul Judeţean Maramureş în cadrul Programului INTERREG IV C„ finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminatoriu al operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică, atașat Consiliul Judeţean Maramureş publică documentaţia aferentă achiziţiei menţionate.

În vederea derulării procedurii Servicii de realizare panouri pentru şantier şi plăci permanente în cadrul proiectului „Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord”, cod SMIS 1927 finanţat prin Programul de Operaţional Regional 2007-2013 pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminatoriu al operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică, atașat Consiliul Judeţean Maramureş publică invitaţia de participare şi documentele aferente achiziţiei menţionate.

În vederea derulării procedurii Servicii de realizare panouri pentru şantier şi plăci permanente - Procedură reluată în cadrul proiectului „Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord”, cod SMIS 1927, finanţat prin Programul de Operaţional Regional 2007-2013 pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminatoriu al operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică,atașat Consiliul Judeţean Maramureş publică invitaţia de participare şi documentele aferente achiziţiei menţionate.