Sunteți aici: Informatii publiceAchizitii publice

În vederea derulării procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect prestarea de Servicii organizare evenimente în cadrul proiectului "Regions 4 Green Growth - Regiunile pentru o dezvoltare verde", cod 1024R4, finanțat prin Programul INTERREG IVC, pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică Consiliul Judeţean Maramureş publică ataşat invitaţia de participare şi documentele aferente achiziţiei menţionate.

 

Documentaţia privind Proiectarea şi construirea a cinci puncte de Colectare a Deşeurilor Voluminoase (CDV) în Baia Mare, Seini, Borşa, Şomcuta Mare, Vişeu de Sus, în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş”, a fost publicată pe SEAP, anunțul de participare nr. 152884/18.08.2014. 

 

Deschiderea ofertelor va avea loc în 1 octombrie 2014, ora 12.00.

 

 

 

 

Consiliul Județean Maramureș derulează procedura de achiziție publică  pentru  atribuirea contractului de „Execuție lucrări de construcții complementare corp F și M (ax 10-13,) în cadrul proiectului  „Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș  Baia Mare”.

Consiliul Județean Maramureș derulează procedura de atribuire a contractului de achiziție publică Servicii de publicitate şi campanii de informare şi conştientizare în cadrul proiectului“Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş”. Operatorii economici interesați pot accesa site-ul www.e-licitatie.ro, anunț de participare 151533/14.06.2014.

În vederea derulării procedurii de achiziţie, organizată prin Norme procedurale interne pentru atribuirea contractelor de servicii din categoriile incluse în anexa 2B ,"Servicii de organizare întruniri" privind realizarea proiectului "Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei" Cod SMIS 16819 NR.100784/30.11.2010 finanţat prin Programul Operaţional Sectorial "Mediu" 2007-2013 pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică Consiliul Judeţean Maramureş publică ataşat documentele aferente achiziţiei menţionate.

În vederea derulării procedurii „Servicii realizare film documentar” privind realizarea proiectului “Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei” Cod SMIS 16819 NR.100784/30.11.2010 finanţat prin Programul Operaţional Sectorial ” Mediu” 2007-2013 pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică Consiliul Judeţean Maramureş publică ataşat invitaţia de participare şi documentele aferente achiziţiei menţionate.