Sunteți aici: Informatii publiceAchizitii publice

Pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminatoriu al operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică, atașat Consiliul Judeţean Maramureş publică invitația de participare şi specificaţiile tehnice minimale pentru achiziţia mai sus menţionată.

Servicii de realizare website se realizează în cadrul proiectului „Natură, tradiţie, aventură – Promovarea turismului în Defileul Lăpuşului”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie Consiliul Judeţean Maramureş publică ataşat invitaţia de participare şi documentele aferente achiziţiei menţionate.

În vederea atribuirii contractului având ca obiect Servicii auditare proiect în cadrul proiectului "Natură, Tradiţie, Aventură - Promovarea Turismului în Defileul Lăpuşului” Cod SMIS 25208, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie, Consiliul Judeţean Maramureş publică ataşat invitaţia de participare şi documentele aferente achiziţiei menţionate.

Servicii identificare şi inventariere obiective turistice şi creare bază de date în cadrul proiectului „Natură, Tradiţie, Aventură - Promovarea Turismului în Defileul Lăpuşului” Cod SMIS 25208, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie Consiliul Judeţean Maramureş publică ataşat invitaţia de participare şi documentele aferente achiziţiei menţionate.

În vederea atribuirii contractului având ca obiect servicii de audit proiect în cadrul proiectului „Moştenire maramureşeană între Mara şi Cosău” Cod SMIS 25363, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie Consiliul Judeţean Maramureş publică ataşat invitaţia de participare şi documentele aferente achiziţiei menţionate.

În vederea atribuirii contractului având ca obiect Servicii identificare şi inventariere obiective turistice şi creare bază de date în cadrul proiectului „Moştenire maramureşeană între Mara şi Cosău” Cod SMIS 25363, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie Consiliul Judeţean Maramureş publică ataşat invitaţia de participare şi documentele aferente achiziţiei menţionate.