Sunteți aici: Informatii publiceAchizitii publice

În vederea derulării procedurii "Servicii tipărire publicaţii şi materiale promoţionale" - procedură reluată privind realizarea proiectului "Reducerea riscurilor la nivel judeţean printr-o mai bună comunicare în cadrul comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă" Cod SMIS 22756, finanţat prin Fondul Social European , Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, contract de finanţare nr.309/03.03.2012, pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică Consiliul Judeţean Maramureş publică ataşat documentaţia de atribuire aferentă achiziţiei menţionate.

În vederea reluării modalităţii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru Servicii organizare şi participare evenimente în cadrul proiectului „Moştenire maramureşeană între Mara şi Cosău”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, cod proiect SMIS 25363, contract de finanţare nr. 2029/09.08.2011, pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică Consiliul Judeţean Maramureş publică ataşat documentele aferente achiziţiei menţionate şi invită toţi operatorii economici interesaţi la depunerea de oferte în acest sens.

În vederea derulării procedurii Servicii de consultanţă în domeniul managementului execuţiei obiectivului investiţiei Centrul de Vizitare din Pasul Prislop – Parcul Naţional Munţii Rodnei – Procedură reluată a doua oară privind realizarea proiectului “Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei” Cod SMIS 16819 NR.100784/30.11.2010 finanţat prin Programul Operaţional Sectorial ” Mediu” 2007-2013 pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică Consiliul Judeţean Maramureş publică ataşat invitaţia de participare şi documentele aferente achiziţiei menţionate.

Judeţul Maramureş reprezentat prin Consiliul Judeţean Maramureş vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului de servicii de elaborare documentaţie de autorizare lucrări de intervenţii - DALI - "REABILITARE CLĂDIRE PALAT ADMINISTRATIV BAIA MARE" cod CPV: 71250000-5 Servicii de arhitectură, de inginerie şi de măsurare. Pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică Consiliul Judeţean Maramureş publică ataşat invitaţia de participare şi documentele aferente achiziţiei menţionate.

În vederea derulării procedurii de Servicii de proiectare tehnică privind realizarea investiţiei Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) Maramureş-Baia Mare pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică Consiliul Judeţean Maramureş publică ataşat invitaţia de participare şi documentele aferente achiziţiei menţionate.

Judeţul Maramureş reprezentat prin Consiliul Judeţean Maramureş vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului de Servicii de Verificare proiect tehnic ”Revizie proiect Reabilitare traseu de drum judeţean Baia Sprie (DN18) – Cavnic (DJ184) – Ocna Şugatag (DJ 109F) – Călineşti (DJ185) – Bârsana (DJ 185)” cod CPV: 71322500-6 Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport. Pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică, Consiliul Judeţean Maramureş, publică ataşat invitaţia de participare şi documentele aferente achiziţiei menţionate.