Sunteți aici: Informatii publiceAchizitii publice


Consiliul Județean Maramureș derulează achiziție publică pentru achiziţia „Servicii pentru realizarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal – Dezvoltarea activitatilor agro - zootehnice in judetul Maramures”. Cod CPV principal: 71410000-5 Servicii de urbanism.

În vederea stabilirii unei valori estimate totale fără TVA pentru viitoarea procedură de achiziție publică a unei strategii de dezvoltare investițională a județului Maramureș, vă invităm să ne comunicați un preț pentru acest tip de servicii.

Consiliul Județean Maramureș derulează achiziție publică pentru atribuirea contractului de Servicii de expertiză tehnică aferente recepției la finalizarea execuției lucrărilor de construcție a Centrului de Vizitare din Pasul Prislop–Parcul Național Munții Rodnei. Cod CPV principal: 71319000-7 Servicii de expertiza.

În vederea stabilirii unei valori estimate totale fără TVA pentru viitoarea procedură de achiziție publică a unui Studiu de fezabilitate pentru reabilitarea drumul județean DJ 109F, vă invităm să ne comunicați un preț pentru acest tip de servicii.

În vederea stabilirii unei valori estimate totale fără TVA pentru viitoarea procedură de achiziție publică a unei strategii de mobilitate la nivel județean, vă invităm să ne comunicați un preț pentru acest tip de servicii.

Consiliul Județean Maramureș derulează achiziție publică de „Materiale pentru curățenie, produse igienico-sanitare și întreținere”. Cod CPV 39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2).